Начало на реферати

Дидактически игри- слънчева; - тиха

- златна; - пъстра;

- плодоносна; - топла;

- богата; - плодовита;II вариант

Ролята на водача изпълняват избрани с броилки или с друг похват деца. Те съставят разказчетата, а останалите деца назовават годишното време и му правят характеристика.3.Ръководство на дидактичната играРъководството на дидактичната игра е от особена важност. Игрите трябва да се провеждат с оглед развитието на детската активност и самостоятелност, което довежда до самоорганизация на децата.

Ръководството на дид. игри се изразява в подбор на игрите, запознаване с нови дид. игри, провеждане на познати игри, гарантиране на материали, място и време за игра.

Подборът на дидактичните игри се изразява с оглед конкретните възпитателни задачи за дадения период, възрастова характеристика, познанията на децата, игровия опит и разнообразните игрови интереси.

В зависимост от възрастта децата проявяват интерес към едни или други елементи на играта.Увлекателността на игровото действие и достъпността на правилата прави възможно самостоятелното решение на вложената в играта умствена задача. Установено е , че при 3 и 4-годишните деца проявяват интерес към външната страна на играта, за тях е привлекателен цветът и формата на играчките , а на правилата не обръщат внимание. За малките се подбират игри с елементарни правила.

Петгодишните деца ясно схващат правилата, но те се увличат от действието и не обръщат внимание на резултата от играта. При правилно ръководство нараства интереса към вътрешното съдържание на играта.

При децата от 6- 7 годишна възраст на преден план изпъква резултата от играта.. Те се интересуват от точното изпълнение на правилата и проявяват по- дълбок интелектуален интерес.Поради пълноценното разбиране на правилата и задачата те са способни на самоконтрол, което прави възможно провеждането на игри със състезателен характер.Игровото действие при тях може да протече напълно самостоятелно.

Развитието на детската самостоятелност изисква дидактичните игри системно и постепенно да се усложняват , да са съобразени с игровите умения и опит на децата.

Важен момент в ръководството е запознаване с новата игра. От начина, по който учителят ще придаде на децата играта, зависи каква ще бъде тяхната заинтересованост, самостоятелност и взаимоотношения. Учителката трябва да представи интересно и привлекателно игровия замисъл точно , кратко да обясни съдържанието и правилата, за да мобелизира децата, без да ги измори с излишни думи. при 3 годишните правилата се дават едновременно с действието.

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.