Начало на реферати

Дидактически игри


  1. Децата, които имат картинки на обекти, еднакви с показаните, ги вдигат.

  2. Посоченото дете да отговаря така: ,, Аз имам едно зайче или ,,АЗ имам 3, 4, 5, 6 зайчета


Ръководство. Играта може да се изиграе с цялата група или с няколко деца. Раздават се картинки на участници в играта с нарисувани по един или няколко обекта. Всяко дете трябва да разгледа картинката си какви и колко обекти са нарисувани на нея. Същите има и учителят. С изтегляне той показва една от тях - например котка. Децата , които имат същата рисунка, я вдигат и по реда на посочването отговарят. Образец за построяване на фразите дава учителят, но само при първия отговор.
2.7.. Дидактична игра за запознаване на децата с околната действителност.


Дидактичните игри се използват широко за уточняване и обогатяване представите на децата за околната среда.

За разширяване на представите на децата от голямо значение са игрите- описание и игрите-гатанки, например,,Наречи ме, ,,Игра на магазини др.

Чрез игри детето описва предмета и схваща техните характерни признаци и свойства и постепенно ги подвежда под обща категория.

Първоначално се подбират игри от еднородни предмети (коли, облекло, плодове и др.)

В 3 и 4 група се използват дид. игри с по-голямо откъсване от нагледния образ и пълно словесно описание. За откриване на прилики и разлики между предметите и явленията се дават следните дид.игри : ,,По какво си приличат и по какво се различават?

Чрез различни дид. игри се уточняват и усвояват представите за време, сезон,родови и видови понятия.Игра: ,, Как да наречем?- подходяща за 4 група

Дидактична задача: Да се уточнят представите на децата за сезоните и техните особености. Да се възпитава наблюдателност към природните обекти и явления и към думите и изразите за тяхното назоваване.

Материали: къси разказчета- описание на сезоните, на природни явления и обекти.

Игрови действия: слушане на разказчета, отгатване на годишното време(на обекта);назоваване; пляскане с ръце.

Правила на играта

1. Разказът да бъде за един сезон;

2. Посоченото дете с една дума да нарече описаното годишно време;

3. При допускане на повторение всички деца да пляскат с ръце.


Ръководство. В този вариант водач е учителят. Той създава ситуацията с подходящи малки по обем разказчета. С тях активизира знанията и опита на децата за един или друг сезон и ги насочва към търсене на думи за характеризирането им. След всяко разказче водачът пише: ,,Как да наречем такава пролет; есен; зимаи чрез посочване определя кой трябва да отговаря. Например: ,, Слънцето припича. Лек ветрец полюшва натежалите от плод дървета. Гората е пъстра и тиха. Жълти листенца се отронват и безшумно падат. По небето летят птици на юг.

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.