Начало на реферати

Дидактически игри


Играта се провежда индивидуално. Учителката показва на детето играта. Разглеждат заедно кръговете и определят цвета и големината им. След това поставя на детето задачата, която трябва да изпълни: да нареди кръговете по цвят , по големина, да събере само червените, само жълтите и т.н.
2.3. Дидактични игри за запознаване с формите , величините и разположението на предметите в пространство.


Още от първа група за усвояване на понятието голям-малък се използват дид. игри(голяма и малка кула).Във втора група децата се запознават с три и повече големини, за целта се използват различни предмети в 7 цвята с 5 големини (разноцветни топки, кръгове или триъгълници, които децата трябва да наредят по големина). В 4 група за усвояване на разликите се използват словесните дид. игри.

Формата на предметите е абстрактно понятие, затова изисква по-системно да се използват дид. игри. В 1 група децата назовават разноцветни кръгчета и квадратчета, в 2 група редуват кръгчета и квадратчета, а в 3 и 4 група играят на дидактични игри например:Намери предмет със същата форма и др.

За ориентиране в пространството се дават игри като децата търсят нещо например топка за 2 група. В 3 и 4 описват подробно пространственото разположение на намерения предмет, описват предметите в стаята и тяхното разположение в околната среда.
2.4. Дидактични игри за развитие на двигателния анализатор.

Дидактичните игри на двигателния анализатор помагат за укрепване на организма и по съвършено ориентиране в околната среда. Те осигуряват възможност за широко локомотивна дейност на детето, при която движенията постепенно се групират, ограничават и добиват точност и съвършенство.

В практиката се въвеждат редица дидактични игри които съдействат за укрепването на едрите мускули. Постепенно се въвеждат игри , които помагат за развитието и на малките мускули и фините движения.

Първо начало се въвеждат игри, които изискват по-малко ограничение на движенията, но имат целенасочен характер. Постепенно се изисква повишаване качества на движението до превръщането на двигателните умения в навици. Децата стават все по- сръчни и умели и извършват движенията с по-голяма лекота и прецизност.2.5. Дидактични игри за развитие на мисленето, вниманието, паметта и говора на децата.


В предучилищната възраст се постига интензивно психическо развитие и диференциране на психическите процеси.

Дидактическите игри със своя действен характер и целенасоченост поставят пред детето известни въпроси, задачи за решаване, например: Нареди кубчетата по цвят и

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.