Начало на реферати

Дидактически игри


Дидактическите игри имат огромно значение за натрупване на сензорен опит у детето, чрез който то ще може да усвои обобщени знания за предметите и явленията от околния свят.

Дидактичните игри със своята привлекателност и занимателен характер неусетно за детето и по достъпен за него начин го насочват към правилно възприемане и ориентиране в околната среда, която е основен източник за умственото му развитие. Необходимо за развитието на детето е то да бъде насочено към предметите и техните качества, да му се осигури възможност да действува и борави с тях.

Чрез дидактичните игри , при които качествата на предметите са дадени определено и конкретно, механизмът на временните връзки довежда до усъвършенстване усетливостта, развиват се усещанията и възприятията и се повишава тяхната сила; обогатяват се начините на сетивно възприятие на действителността. Децата се научават да отделят от цялостния облик на предметите различните свойства, като цвят, форма, величина , пространствено разположение на предметите.
2.2. Дидактични игри за затвърдяване и разширяване знанията за цветовете.


Цветът като белег на предметите се забелязва рано от децата. Той влияе на емоциите и затова се възприема по-лесно в сравнение с другите качества на предметите. Въпреки това обаче децата на 3-годишна възраст трудно се ориентират в цветовете, нямат още трайни представи, не знаят точните названия. Първоначално при децата от първа група е необходимо да се постигне различаване на червения цвят, тъй като той се възприема най- лесно. След това се запознават с жълтия, зеления и синия, а при децата от втора група с белия, черния и кафявия цвят.

За целта на децата се предоставят на разположение различните познати играчки, битови предмети, дид. пособия ( знаменца, кубчета и др.), оцветени ярко в горепосочените цветове с които се провеждат игри- поръчки: Донеси червените кубчета;Нареди синьо влакче. Запознаването с цветовете става постепенно, на база усвоен цвят се заучава друг.

След това е необходимо децата да съотнесат цвят с цвят, като извършват избор на определен цвят по даден образ.Това се постига с игрите: Шапчица, Цветни камбанки.

Децата от втора група сравнително лесно различават цветовете, но допускат грешки при близки тонове (червено и розово). Задачите се усложняват, като децата трябва да съотнесат определения цвят с цвят от околната действителност.
Децата от трета и четвърта група не само могат да различат отделните цветове, но постигат и определена диференцировка по отношение на силата на тон, наситеността на цвета.Игра:Подреди разноцветните кръгове е дидактична игра за деца от първа и втора група, която се състои от четири комплекта кръгове в пет големини, като всеки комплект е оцветен в синьо, червено, жълто или зелено. Чрез тази игра децата се упражняват да сортират кръговете по цвят и големина. Запознават се с кръглата форма. Различават няколко големини, като свикват да правят по-точна разлика между тях и определят кои кръг е по- голям и кой по- малък. Затвърдяват се и прилагат знанията за цветовете.

Играта се усложнява, като се предлагат различно оцветени кръгове от един и същ комплект. Различаването се извършва въз основа на два белега- цвят и големина.

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.