Начало на реферати

Дидактически игри


води към усвояване на знанията, към формиране на нови умения(гъвкавост, систематика, досетливост)


3. Правила на играта- за да не се превърне тя в стихийна дейност, се съобщават в началото и се обясняват точно, така че да бъдат разбрани от децата.


4. Игрово действие или ход на играта. Игровото действие може да бъде сензорно, двигателно, интелектуално или комплексно, в зависимост от познавателното съдържание и игровия замисъл. Действието в играта може да е бъде единично или представлява система от действия от страна на децата- с помощта на учителя те разговарят помежду си, слушат, изпълняват някакви практически действия.


Значението на дидaктичните игри се състои в това , че те подпомагат умствената, практическата и художествената дейност и се изгражда активна жизнена позиция на детето. Дидактическите игри позволяват да се отличат индивидуалните особености на всяко дете . С разнообразните задачи, които се решават, с действията, които се изпълняват в тях, с богатството от правила и взаимоотношения се създават условия за развитието и себе- опознаването на детето. Общуването с желани играчки и деца в дидактическите игри създава благоприятно психическо развитие, което прави личността на детето възприемчиво, интензивно, работоспособно.2. Видове дидактични игриСпоред дидактичния материал, които се използва за постигане на набелязаните цели те биват:

1. Предметни дидактични игри- при които за постигане на определена цел се ползват конкретни предмети. Те трябва да отговарят на особеностите на игровото съдържание; да дават възможност за индивидуална и колективна дейност; естетически добре да бъдат оформени.

2. Печатни(графически) дидактични игри- това са игри, при които за осъществяването на учебната цел се използват картини, рисунки и др. При използването им в урока трябва да се има предвид не само съдържанието на урока, но и цялостната структура на играта - кръстословици , ребуси лабиринти,разгадаване на картини и т.н.

3. Словесни дидактически игри- за осъществяване на учебната цел се използва словото.
2.1. Дидактични игри за сензорно възпитание на децата от предучилищната възраст.


Сензорното възпитание лежи в основата на умственото възпитание и от правилното му и пълноценно осъществяване зависи развитието и на познавателната дейност на детето, цялостното му психическо развитие и издигане на отделните психически процеси и функции на по- високо ниво и в по- сложени взаимоотношения.

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.