Начало на реферати

Дидактически игри


1. Дидактични игри. Същност и значение.
Дидактичните игри са специална подгрупа от детските игри, която носи още названието Учебни игри. Те представляват обширна и изключително важна група от игри. Въпреки това, ако се съди по структурата на тяхната дейност, те всъщност не са отделен и самостоятелен вид игра. В тях по-скоро се съдържат принципите на всички всевъзможни видове игри, но все пак под новия и централен аспект на прилагане на тези игри за постигане на определени възпитателни цели. Изхожда се от многократното потвърденото познание , че децата в тази възраст особено интензивно се развиват именно в играта.

Всички сравнителни експерименти показват, че при децата от тази възраст волевите процеси , вниманието, паметта, когнитивните операции и др. протичат по правило значително по- интензивно и на по-високо ниво в ситуация на игра, отколкото в повечето други дейности и занимания. Нo тези значителни възможности за развитие не могат пълноценно да се оползотворят, ако оставим играта да се развива на самотек. Обикновено децата спонтанно се пристрастяват към една или друга игра, така че нерядко с времето си изграждат едностранчиви игрови навици и интереси, което от своя страна , може да доведе до едностранчиви игрови навици или недостатъци в психическото развитие.

Чрез дидактическите игри се цели противодействие на тази тенденция, тъй като те дават възможност за целенасочена, планомерна и системна регулация на детската активност,

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.