Начало на реферати

Дидактически игри


взаимоотношения по време на играта. В трета и четвърта група те целенасочено подбират игрите и съиграчите си, могат да се договарят, стараят се да изпълняват правила. Децата от четвърта група преодоляват интереса към самото игрово действие, което е типично за по- малките и проявяват интерес към качеството на играта, към резултата и амбиция за победа. Това произтича от породилите се у тях интелектуални интереси, мотиви и чувства, което е особено важно за създаване на готовност у децата за училище.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
  1. ,, Играта в началното образование; сп. Педагогика 2002 ; бр.7; стр. 89;


  1. Батоева, Д. ,, Дидактични игри за деца от предучилищна възраст. С.1970г.


  1. Какачева,Т.; Дернева,М. ,, Дидактични игри в детската градина ; С. 1988г.

12


Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.