Начало на реферати

Дидактически игри


Децата от 4-5 години също се нуждаят от нагледно разяснение на съдържанието и правилата и от пробна игра. Децата в тази възраст могат да играят самостоятелно в малки групички. При тях е целесъобразно новата игра да се обяснява пред групата от няколко деца, а не поотделно на всяко, както трябва се прави с 3-годишните.

При 5-6 годишните деца имат по-развито мислене и богат игрови опит. Много дидактични игри могат да се обяснят словесно, като учителката се опира на минал опит.

При 6- 7 годишните деца е налице обобщаващо мислене, задръжните процеси са по-развити. Интересът в тази възраст към правилата и резултата на играта прави децата по-целенасочени при възприемането и ориентирането в нова игра. Те са способни да я предадат и на останалите деца, но тук се изисква учителката да бди правилно ли децата я разясняват на другите.

За развитие на самоорганизацията е необходимо децата да имат богат игрови опит. В индивидуалните дид. игри те развива игрова сръчност и умения, необходими за колективни игри. Учителката при индивидуалните дид игри насърчава самостоятелността на децата и следи те да доведат играта докрай. Когато правят грешки тя косвено , чрез поставяне на въпрос съдейства за правилното разрешаване.

При групова дидактична задача , учителката следи за правилните взаимоотношения на децата в групата. Необходимо е да оказва диференцирана помощ съобразно индивидуалните особености на различните деца.

В колективните игри изникват конфликти по различни причини .Не всички колективи са удачни. Ако в групата са се събрали силно възбудими деца, които не могат да овладеят своите спонтанни реакции, то учителката предлага да се включат и други по- уравновесени ,които да внасят спокоен тон.

Конфликти възникват при неспазване на правилата, в такъв случай ръководителят ги припомня.

Ръководството на играта изисква учителката да не допуска пасивност у едни деца за сметка на активността на други и ако се наложи да припомни играта, а често и да поиграе с тях.

Преценката на дидактичната игра оказва голямо внимание върху формирането на нравствените взаимоотношения между децата. Необходимо е учителката да следи мястото на всяко дете и как то се проявява. Поощрението на самостоятелността, честността, взаимопомощта е справедливостта е мощен фактор за изграждането на добри взаимоотношения.

За да се определи правилното място на играта и да се направи правилна преценка трябва да се знае общото състояние на децата в конкретния момент , степента на напрежение в идващите и настоящи моменти, които да насочат учителката да избере подходяща игра. Така например преди сутрешната закуска учителката е заета с посрещането на децата и е много трудно да ръководи играта. В такива моменти са подходящи познати дид. игри. Между занятията е необходимо децата да се разтоварят от умственото напрежение. Тук са подходящи подвижните или двигателни дид. игри с леки правила.

До самоорганизация на дид . игри децата достигат постепенно , на етапи. Първия момент е, когато те могат сами да изберат играта, следва самостоятелното подбиране на съиграчите и договаряне и накрая - проявяването на взаимен контрол и самоконтрол.

Подходящият подбор на дидактичните игри, създаването на интерес към тях, усвояването на игрови правила от децата, подходящото време в дневния режим и организирането на материалната база довежда децата до самостоятелни игри и самоорганизация.

При правилно ръководство на дидактичните игри с оглед развитието на самостоятелността и самоорганизацията децата към края на годината в първа и втора група могат сами да се насочват към дадени дидактични игри и да влизат в елементарни

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.