Начало на реферати

Дидактически игри
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕДРА: ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ

КУРСОВА ЗАДАЧА

ДИДАКТИЧНИ ИГРИ СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, РЪКОВОДЕНЕ
Съдържание:1. Дидактични игри. Същност и значение. 3.2. Видове дидактични игри 4.


2.1 Дидактични игри за сензорното възпитание на децата от предучилищната възраст. .4.

2.2. Дидактични игри за разширяване и затвърдяване знанията за цветовете5.

2.3. Дидактични игри за запознаване на формите, величините и разположението на предметите в пространството .6.

2.4 Дидактични игри за развитие на двигателния анализатор..6.

2.5. Дидактични игри за развитие на мисленето, вниманието, паметта и говора на децата..7.

2.6. Дидактически игри за затвърдяване и развитие на математическите представи

на децата.7.

2.7. Дидактически игри за запознаване и затвърдяване на познанията на децата с околната действителност.. 8.


3. Ръководство на дидактичната игра..9.

Дидактически игри facebook image
Публикувано от: Калинка Ангелова

Подобни материалиДидактически игри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.