Начало на реферати

Диагностика и лечение на холедохолитиаза


Холедохолитиаза- диагностика и терапевтичен подход

Изготвил реферата: Славка Димитова Бакалска ФN: 11006017

С холедохолитиаза означаваме наличието на конкремент в главния жлъчен проток (ductus choledohus).В повечето случаи това състояние е свързано с холелитиазата, като нейно усложнение, но може и да е самостоятелен процес.

Етиология и патогенеза: Конкрементите в общия жлъче проход биват първични и вторични- те за много по-чести и достигат до холедоха чрез миграция по d. Cysticus след образуването им в жлъчния мехур. Първичните се образуват в инта- и екстрахепаталите жлъчни пътища. Веднъж установено със сигурност това състояние изисква неотложна намеса и отстраняване на камъка от главния жлъчен проток. Една голяма част от камъните в жлъчния мехур, могат да бъдат само наблюдавани и никога да не доведат до усложнение. В случая с холедохолитиазата това не е така. Наличието на камък в протока довежда до неговото запушване, което може да бъде напълно или частично.Пълното запушване отвежда пациента по спешност със симптоми на остър корем , жълтеница и ярко изразена коремна болка. Друго възможно усложнение е развитието на тежки инфекции- холангит, панкреатит или хронично чернодробно заболяване. Затрудненият дренаж на жлъчното дърво допринася за бързото заселване с микроорганизми, най-често грам (-) бактерии. При Холедохолитиаза е налице бактериобилия в над 75% от случите и може ад настъпи остър холангит. Развитието на холангит е важен потенциален източник на тежка генерализирана инфекция. Това става показание за хирургична или ендоскопска декомпресия.
Клинична картина: Тежестта на клиничната изява зависят от степента и времетраенето на билиарната обструкция и наличието на вторична инфекция. Често тя е безсимптомна, но при изявена жлъчна колика е трудно да се разграничи причината. Симптомите на холедохолитиазата до голяма степен съвпадат с проявите на екстрахепатална холестаза поради камъни, тумори или доброкачествена стеноза. Пиковата температура, разтрисането и жълтеницата (триада на Charcot) говорят в полза на конкременти в общия жлъчен проход. Характерно за жълтеницата е преходният й и епизодичен характер. Субективните симптоми обичайно са допълненеи от лабораторни белези за екстрахепатална холестаза ( завишени нива на билирубин и алакална фосфатаза)

Диагностика и лечение на холедохолитиаза facebook image
Публикувано от: Пена Георгиева

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.