Забравена парола?
Начало на реферати

Демографски проблемиСъдържание:  1. Същност на демографския преход


  1. Историческо развитие на демографския преход в света


  1. Историческо развитие на демографския преход в Източна Европа


  1. Историческо развитие на демографския преход в България


  1. Бъдещо развитие на демографския преход


  1. Заключение


Същност на демографския преход


Демографията е наука за населението, изучаваща закономерностите на неговото възпроизводство във връзка с изменението на броя и състава на населението, породено от ражданията, умиранията, браковете, разводите, миграциите и други процеси. Тези закономерности се изучават като свързани с икономическите и социалните явления в обществото.

Една от най разпространените съвременни теории, която се опитва да обясни и анализира демографските промени в света, е теорията за демографския

Демографски проблеми facebook image
Публикувано от: Сева Димитрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.