Начало на реферати

Делимост, част, процент – преговор


Делимост, част, процент – преговор


Ниво 5

 1. В 36+а заместете а с число така, че сборът да се делина 9.

 2. Сборът на две числа се дели на 13. При делението с 13 първото число дава остатък 5. Какъв е остатъкът при делението на второто число с 13?

 3. Намерете цифри, с които могат да се заменят а и с в 12а37с, така че полученото число да се дели на 2, 3 и 5.

 4. Вярно ли е, че НОК(9,15) – НОД(88, 152) = 1?

 5. За кое Х произведението 19. Х е просто число?

 6. За Великден Христина боядисала 40 яйца, като от тях боядисала в червено, в зелено, в синьо, а останалите в различни цветове. Каква част от яйцата са пъстри и колко е техният брой?

 7. В селскостопанска кооперация отглеждат общо 150 дка зърнени култури, като 40% от тях са ръж, - пшеница, а останалата част е засята с ечемик. Колко декара са засети с ечемик?

8. Производител внесъл в банка пари при лихва 3,5% за 1 година. Получената лихва в края на годината била 4550 лв. Колко лева е внесения капитал?

Делимост, част, процент – преговор


Ниво 6

 1. Колко е най-малкото неизвестно Х та­кова, че частното (128+13+Х) : 4 да е естествено число?

 2. Колко е най-малкото двуцифрено чис­ло Х такова, че частното (Х.12.74) : 10 да е естествено число?

 3. Числото 728Х се дели и на 3 и на 9, ако заместим Х с коя цифра?

 4. Три комети се завръщат в изходното си пристанище след всеки свой рейс. Първата комета извършва своя рейс за 4 дни, втората за 3 дни, третата за 5 дни. Ако кометите тръгнат еднов­ре­менно, след колко дни най-малко ще бъдат отново заедно в изходното си пристанище?

 5. Издателство увеличило с 20% цената на книга, която струвала 12,50 лв., но тъй като продажбите спаднали, намалило цената й с 10 %. Каква е цената на книгата след намалението?

 6. Градинар обработвал градината си за 3 дни. Тървият ден обработил 40% от площта на градината, вторият ден още 35%, а третия ден обработил останалите 2 дка. Колко дка е площта на градината?

 7. Броят на учениците в една паралелка нараснал от 18 на 27. С колко процента се е увеличил броят на учениците?


Делимост, част, процент – преговор facebook image
Публикувано от: Николай

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.