Забравена парола?
Начало на реферати

Деца с умствена изостаналост
ОЦЕНКА НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ. ОПИСАНИЕИндивидите с умствено изоставане са около 1% до 3% от цялата популация. Умственото изоставане се среща 1,5 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. Умствената изостаналост има хетерогенна природа и се отличава с по-ниско интелектуално и адаптивно функциониране, които оказват влияние върху много аспекти от живота и основни умения като комуникация, самообслужване и социални взаимодействия. Психичните разстройства се срещат около три четири пъти по-често при хора с умствена изостаналост, отколкото в общата популация. Клиничните изяви са по-слабо развитие на езика и по-ниско качество на живот.


Умственото изоставане обикновено се диагностицира преди 18 годишна възраст. Първият знак за умствена изостаналост обикновено проличава през ранното детство, обикновено през първата или втората година от живота на детето. Детето изостава от връстниците си при извършването на характерните за възрастта дейности като сядане, ходене и говорене. Той/тя също демонстрира по-ниско ниво на интерес към заобикалящата среда и способност за отговаряне на стимулите от средата. Наличието на ограничение в адаптивните умения съществуват в контекст на комуникация със средата, типична за възрастта на детето и показва нужда от подкрепа за справяне с тази среда. Много е важно родителите, педиатрите и учителите да могат да разпознаят тези знаци, защото ранните интервенции служат като много важен компонент в по-нататъшното развитие и качество на живот на тези деца.


Умствено изостаналите хора са изложени на по-висок риск от експлоатация и физическо и/или сексуално насилие. Адаптивното поведение винаги страда, но в защитена социална среда, където намират достъпна подкрепа, при лицата с лека умствена изостаналост такива нарушения може изобщо да не се забележат.


Диагностичната оценка трябва да синтезира медицинския, психологическия и социалния контекст на психичните разстройства.


1. Дефиниция (МКБ-10)


Интелигентността е обща характеристика, обединяваща в себе си много способности. В повечето случаи тези способности се развиват относително равномерно, но в случаите на умствена изостаналост може да има големи несъответствия. Могат да се наблюдават тежки увреждания на една област (например речевата), както и да са налице добре развити области (например решаване на прости зрително -пространствени задачи) на фона на тежка умствена изостаналост. Наличието на различно по степен развити способности създава затруднения с причисляването на лицето към определена степен на изостаналост. Оценката на интелектуалното функциониране трябва да бъде изградена на базата на цялата информация за лицето клиничните резултати,

Деца с умствена изостаналост facebook image
Публикувано от: ИВЕЛИНА НИСТОРОВА

Подобни материалиДеца с умствена изостаналост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.