Забравена парола?
Начало на реферати

Данък при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин


Данък при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин


I.Данъчен обект всяко движимо и недвижимо имущество придобито чрез дарение покупко-продажба или замяна както и погасените чрез опрощаване вземания.

II.Данъчен субект данъкът се дължи от лицето което придобива имуществото, а при замяна от лицето което получава имуществото с по-високата стойност.

III.Данъчна основа

1.За недвижими имоти по-високата от двете стойности.

а) данъчната оценка

б) продажната стойност или от определената от общината или от лицензиран оценител оценка.

2. За превозни средства застрахователната им стойност

3. За валута и благородни метали левовата им равностойност по курса на БНБ към датата на сделката.

4. За ценни книжа пазарната им стойност и само ако тя не може да бъде определена или определянето й е много скъпо тогава номиналната стойност.

5. За всички останали движими вещи и права тяхната пазарна стойност.

IV. Данъчен размер

1.При дарение

а) между съпрузи и роднини по права линия данък няма.

б) между братя и сестри и към техните деца 0,7%

в) за всички останали 5%

2. При покупка 2%

3. При замяна 2% върху стойността на имуществото с по-високата стойност.

V. Не се дължи данък при придобиване на имущества от:

1.Държавата и общините

2.БЧК

3.Инвалиди и организации на инвалиди

4.Образователни, културни, здравни и социални организации на държавна или общинска издръжка и други

Данък при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин facebook image
Публикувано от: Vesela Lyubomirova

Подобни материалиДанък при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.