Забравена парола?
Начало на реферати

ДанъциI. УВОД - ДАНЪЦИ - СЪЩНОСТ


Данъкът е определено със закон плащане от страна на физическите и юридическите лица в полза на държавата. Това плащане подлежи на задължително изпълнение ако са налице определени в закона предпоставки.

В съвременната държава няма класи и касти, които въз основа на привилегирования си обществен статус да са освободени от плащането на данъци. Това не изключва установяването на данъчни преференции примерно за социално слаби слоеве, за инвалиди, за насърчаване на определени производства, за целите на създаване на допълнителна заетост.

Според казаното дотук съвременните данъци са израз на равноправието пред закона и те не би трябвало да установяват трайни привилегии и по този начин да дискриминират едни лица и обществени слоеве за сметка на други.

Още Адам Смит обръща внимание на редица изисквания, на които трябва да отговаря един данък, а именно да е удобен за плащане, да е задължителен за всички граждани, съразмерен и поносим за данъкоплатеца, да е в съответствие с неговите материални възможности, ползата от данъка за държавата да е значително по-голям от разходите за събирането му.


1. Видове данъци.

Съществуват разнообразни класификации на видовете данъци.

Една от класификациите на данъците е разделението им на редовни и извънредни. Редовните данъци са такива които са приети в рамките на началните две фази на бюджетния цикъл - подготовката и приемането на бюджета, залегнали са в бюджета и са останали да действат в рамките на

Данъци facebook image
Публикувано от: Маргарита Атанасова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.