Забравена парола?
Начало на реферати

Д. Димов - Тютюн (цялостен анализ)


  • ТЮТЮН ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОСЪДЕНИТЕ ДУШИ

  • ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО И НАКАЗАНИЕТОЦялостното творчество на Димитър Димов всъщност представя изграждането и разкриването на един свят на осъдените души.

Като творец изследовател на човешката душа, неговите романи очертават постепенното разширяване на обхвата на този проблем Д. Димов върви от осъдените души до един цял осъден свят в романа Тютюн.


Значението на Д. Димов в националната ни л-ра:

Той е един изключително оригинален творец. В своето творчество преди всичко в романите си той съчетава задълбочения анализаторски подход на учения с богатото творческо въображение на художника.

Романът Тютюн , проблемите, които той поставя, характера на образната система, съдържанието на идейните внушения не би трябвало да се разглеждат откъснато от цялостното творчество на Димов или поне от други два романа: Поручик Бенц и Осъдени души. Защото в тези три романа много красноречиво се разкрива интересът на Димов към човешката душа не само към сложните проблеми на човешката личност, но и към проблемите, които произтичат от особеностите на характера.

Димов проявява подчертан интерес към сложните характери, към силните личности. Тълкуването на човека е не само в етичен аспект, а и във философски.

В тези три романа вече се очертава една ясна етично-философска концепция за същността на характера, за значението на характера за съдбата на човешката личност.

Сроред Димов високото развитие на характера води до самоотричане и до трагизъм. У неговите най-значими герои ясно е доказана тезата, че страшната сила на волята похабява личността. У герои като Елена, отец Ередия, Фани Хорн, Ирина, Борис Димов показва как големите желания и стремежи, които пренебрегват етичните граници, които не отчитат контрастното различие между добро и зло, изпепеляват човешката личност.


Неведнъж чрез съдбата на своите герои Димов показва, че и най-сложният ум отстъпва пред обстоятелствата т.е. над волята на героите стои волята на неизбежното. Това е един от законите на човешкото съществуване.

Онова, което обединява трите романа, е обхватът и съдържанието на етичните и философски проблеми, които са заложени в човешките образи.

Димов използва задълбочен анализиращ подход към човешките образи, дълбоко психологични изследвания на личността и на присъствието на времето, разкрива връзката между съдбата на личността и времето, в което живее.

Димов доказва, че човекът е в зависимост от времето, защото времето, историята, историческия момент са част от неизбежните обстоятелства, които винаги са по-силни от волята на човека.

И в трите романа личната драма на героите се разкрива на фона на конкретни исторически събития при това грандиозни:

- Поручик Бенц -та световна война

- Осъдени души Гражданската война в Испания

Д. Димов - Тютюн (цялостен анализ) facebook image
Публикувано от: Георги Христов

Подобни материалиД. Димов - Тютюн (цялостен анализ) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.