Начало на реферати

Човек е осъден да бъде свободен


човешката сила на разума. Чрез тази сила се опазнават все повече и повече тайните на битието, на природата.

Спиноза и Хегел са предпочели да настояват за едно единство на свободата и знанието. Формулата на Спиноза, че свободата е осъзната необходимост и следователно начин на идентификация на човешкото съзнание с битие извън него, все едно дали е материя или дух, разчита на мощта на човешката познавателна енергия. Тази мощ на познавателна енергия трябва обаче да се изправи пред отговора и на въпроса дали е ограничена или неограничена. Знанието само за себе си не може да има предел, защото по дефиниция трябва да опознава една безкрайна по форма и по съдържание действителност.

Трябва да се изучават, опознават и да се схващат закономерностите на безкрайната субстанция, създаваща различни форми, които встъпват помежду си в разнообразни отношения.

Възможен е и друг отговор и за него намеква Хегел, като продължава една идея на Платон. Свободата е в абсолютния дух, който се саморазкрива и чрез човешкото познание. Тази идея за Бога като абсолютност идва по-скоро да подскаже, че свободата е и творчество, и съзидание, но все пак стои по-настрана от постановката за свободата като знание.

Изглежда, че разбирането за свободата като същност на човешкото съществуване има редица предимства. Свободата престава да бъде само знание. Има знания, които спъват и пречат на свободата.Съществува знание, което не е само враг на свободата, но абслютно я отрича, защото знанието може да бъде окова. Затова

Човек е осъден да бъде свободен facebook image
Публикувано от: Мария Йорданова

Подобни материалиЧовек е осъден да бъде свободен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.