Забравена парола?
Начало на реферати

Чистопородно развъждане. Структура на породите


Тракийски университет

Аграрен факултет

СЕМИНАРЧистопородно развъждане.Структура на породите.Поддържане и усъвършенстване на българските породи овце.


Владислав Вълчев Стара Загора

Ф.N 10128

2011

Освен чрез постоянно подобряване условията на хранене и гледане продуктивността на овцете се повишава и чрез системно прилагане на комплекс от равъдни мероприятия и методи,които при овцете имат много голямо значение.Това се дължи на обстоятелството,че овцете имат най-всестранна продуктивност.Прилагането на различни методи на развъждане не е универсално,а зависи от целите и задачите,които са поставени пред всяка ферма.Във връзка с това налага се по-пълно да се знаят различните методи на развъждане с оглед на правилното им прилагане в практиката на нашето бързо развиващо се овцевъдство.

Чистопородно развъждане. Структура на породите facebook image
Публикувано от: Кольо Тодоров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.