Начало на реферати

Число 8 и цифра 8
ПЛАН-КОНСПЕКТ

по математика

I клас

Тема: Число 8 и цифра 8.

Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Да се формира понятието „числото осем” и се въведе неговия знак- цифрата 8.

Задачи: а/ образователни- допълване на числовия ред с числото 8, формиране на умения за четене и писане на 8, броене в прав и обратен ред, сравняване на числата до 8, формиране на умение за събиране на числата до осем, формиране на умения за събиране на три и повече събираеми.

б/ възпитателни- възпитаване в любознателност към математиката и желание за нейното изучаване.

в/ развиващи- развиване на понятието „редица на естествените числа”, усъвършенстване на уменията за броене и сравняване.

Методи, форми и средства на обучение:

а/методи: устно смятане, беседа, упражнение, самостоятелна работа.

б/форми: колективна, индивидуална.

в/средства на обучение: компютър, презентация за число и цифра 8, песен за числото 8, индивидуален дидактичен материал, сметало, учебник и учебни тетрадки на издателство „БУЛВЕСТ 2000”.

Подготовка за урока:

-на учителя- подготвил е задачи за устно пресмятане, направил е компютърна презентация за новото число, намерил е подходяща гатанка, изработил е плочки за домино.

-на учениците- подготвили са самостоятелно домашната си работа, приготвили са необходимите учебници и тетрадки за часа.

Основни понятия: число осем, цифра осем, количествено и редно значение на числото.


Ход на урока


Основни компоненти на урока

Дейност на учителя

Дейности на учениците

Забележка

1.Организация на класа за работа


-Добър ден!

-Седнете След часа ще събера тетрадките, за да проверя как сте се справили с дом.работа.


-Клас стани!

-Клас мирно!

Индивидуална проверка на домашната работа.

2.Актуализация на опорните знания и минал опит

-А сега внимавайте, устно смятане.

-Пресметнете сбора на числата:

1 и 6 4 и 0

5 и 2 4 и 2

-Намерете разликата на числата:

7 и 3 3 и 3

6 и 4 6 и 5

-Към числото 5 прибавете 2.

-От числото 3 извадете

числото 3.

-От числото 2 извадете

числото 0.

-От числото 7 извадете

числото 5.

-Едното събираемо е 5, а другото 0, намерете сбора.

-Кажете число с една единица по-малко от 7.

- число с една единица по-голямо от 5.

- число по-малко от 7 и по-голямо от 5.

-На полето работят 5 трактора. На помощ дошли още 2. Колко са всички трактори?

-Защо катеричката си събира зимнина? За кой сезон се готви тя?

-Любим предмет на всяко дете за зимата в мн.число.Ще ви дам жокер с гатанката:

Рой козлета

със роглета

и на тях летят децата“

Що е то?

-Вижте отговора в учебника.


- Има ли за всяко дете шейна?

-Запишете в квадратчетата броя на шейните и броя на децата.-Какво записахте?

-Да проверим на компютъра вярно ли е?

-А знаете ли защо няма за всяко дете шейна? Защото не всички са се приготвили за пързалката. Хубаво разгледайте децата, какво трябва да си вземат някои от тях?

-Дали ще има за всяко дете шал? Проверете сами.


-Има ли за всяко дете шалче?

-Тогава какво можем да кажем за децата и шаловете?


-Пребройте колко са децата.

-Колко са шаловете?

-След като и шаловете и децата са 8 тогава какво можем да кажем за тях?


-Какво още ни трябва за зимата?

-Оцветете толкова ръкавички колкото са шалчетата.


-Колко ръкавички оцветихте?

-Децата са осем, шаловете са осем и ръкавичките са осем.
Учениците пресмятат устно задачите и отговарят с вдигане на ръка.-Седем.

-Нула.


-Две.


-Пак две.


-Сборът е 5.


-Шест.


-Шест.


-Шест.


-Всички трактори са 7.
-За зимата.


-Ски.

Уч-ците отварят учебника на стр. 32.Отг.шейните.


-Няма.

Записват съответно 6 и 7.


-Че 6 < 7.

Сверяват отговора си на екрана.
-Шал, ръкавици, топли чорапи.Свързват децата и шаловете.


-Има.

-Че шаловете са толкова колкото са децата.

-Децата са 8.

-И шаловете са 8.


-Че шаловете и децата са поравно.

-Ръкавички.


Оцветяват самостоятелно в учебника.

-8 ръкавички.

Устно смятане

Сбор на две числа.Намиране на разлика между две числа.
Решаване на текстова задача с едно пресмятане.

Междупредм. връзка с Роден край.


Междупредм. връзка с бълг. език


Сравняване на числа чрез релацията < с помощта на илюстрация.
Установяване съответствие между количества чрез илюстрация


Броене.Количествено значение на числото 8


3.Съобщаване на темата. Мотивация

-Днес ще се запознаем с числото 8.

-А какво обичате да правите от сняг?

-Как се прави той?

-Освен това ще се подготвим да направим снежен човек като се научим да пишем красиво цифрата 8.-Снежен човек.

-От снежни топки.Междупредм. връзка с Роден край.

4.Изясняване на новото математическо съдържание.

-Погледнете момчето и листа. Къде откривате цифрата 8?

-На друго място?


-Какво правим в 8 часа?-Показвам как се пише цифрата 8 /у-лят пише цифрата на дъската/.


-Вижте и на компютъра как се пише тази цифра.

-А сега да напишем цифрата във вълшебните тетрадки.

-За да се научите да правите хубави снежни топки повторете скритата от момченцето цифра.

-А сега напишете един ред с цифрата осем.

-С колко числото 8 е по-голямо от числото 7?


-Кой ще излезе на дъската и да отдели на сметалото 4 топчета?


-Колко топчета трябва да прибавим към 4, за да станат с едно повече?

-Да излезе друг и да прибави толкова топчета към отделените, за да стане броят им 6.


-Колко трябва да прибавите, за да стане броят им 7?

-Прибави толкова топчета, че броят им да стане 8.

-На следващата задача трябва да поставите знаците <,>,= .

-Къде записахте знак =?
-Да полетим с ракетите.Да видя ракетите.Броим от 0 до 8.


-Попълнете липсващите числа в числовата редица е следващата ви задача.


-На снежния човек.

-На часовника.

-В 8 часа започваме училище.

Слушат обясненията на учителяПишат цифрата във въздуха.
Пишат в учебниците.


-Числото 8 е по-> от числото 7 с едно.

Излиза посочен от учителя, ученик.


-Едно топче.


Ученик прибавя едно топче на сметалото.

-Трябва да прибавим едно топче.

-Едно топче.

Работят самост. в учебниците.

-На везната защото имаме по осем кубчета от двете страни.

Броят от 0 до 8 и от 8 до 0.


Записват липсващите цифри в учебника

Откриване елементите на цифрата 8.

Показ от учителя на дъската.Писане на цифрата във въздуха.


Писане на цифрата в мрежа от квадратчета.


Сравняване на нововъвед. число с изученитеСравняване на изучените числа с помощта на нагледна опора.

Самостоятелна работа в учебника


Игров метод- право и обратно броене

Откриване на пропуснатите числа и попълване на числовата редица.

5.Осмисляне на новия математ. материал.


-Освен с шейна с какво още можем да се пързаляме?

-Отворете УТ-стр.25 и разгледайте децата с кънките. Посочете кое дете е първо.

-Посочете кое дете е последно.

-Напишете в квадратчета пропуснатите цифри, така че децата да бъдат подредени по ред от първото до последното.

-Да играем с домино. Погледнете на дъската. Под всяка плочка трябва да запишете цифрата която показва броя на точките. За да се ориентирате числата под първата плочка са написани, кой ще ги прочете?

Шест точки и две точки колко правят общо?

-Да запишем броя на точките на следващата плочка.

Пет точки и три точки на колко са равни?

-И последната плочка, кой ще излезе да преброи и да запише точките?

- На всеки ще раздам монети. Разполагате с 5ст, 2ст. и 3бр. по 1ст./у-телят раздава хартиени стотинки от индив. дидактичен материал./ Образувайте от тях 8ст. и ги подредете на чина пред вас.

-Със ски, с кънки.
Показват с пръст в УТ.


Записват последователно цифрите от 1 до 8.
-Числата са 6 и 2.-Осем точки.

Ученик записва 5 и 3.

-На осем.


-4 точки и 4 точки са равни на осем.
Учениците подреждат на чина: 5+2+1

5+1+1

Представяне и осмисляне на „редното” значение на числото.Представяне на числото 8 като сбор на две числа.
Предметно манипулиране с модели на стотинки

Действия с именувани числа

6.Обобщаване и систематизиране на математическите знания.

-Днес се запознахме с още едно число от редичката на числата. Кое ето?

-С колко числото 8 е по-голямо от числото 7?

-Как се записва числото 8?-Числото 8.

-С едно по-голямо

-С цифрата 8.

Обобщаване на нововъд. знания.

7.Поставяне на задачи за домашна работа

-За домашна работа, стр.25 от УТ, трябва да напишете редовете с цифрата 8 и да поставете знаците <,>, =.

Отбелязват задачите за домашна работа в уч.тетрадка.

Записване на дом.работа

8.Преценка за работата на учениците по време на часа.


-Много съм доволна от работата ви в днешния час, решавахте бързо и самостоятелно задачите без затруднения. Бяхте много активни и отговаряхте с вдигане на ръка. За награда чуйте песента на числото 8.

Слушат внимателно учителя.

Преценка на работата в часа.

9.Връзка на темата с други теми

-Следващият час ще решаваме задачи със събиране и изваждане на числата до осем и ще играем играта „Аз пазарувам...”

Слушат учителя.
6Число 8 и цифра 8 facebook image
Публикувано от: Asya

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.