Забравена парола?
Начало на реферати

Често използвани Функции в ExcelФункцията ISERROR връща True (истина), когато клетката, за която се отнася, съдържа грешка, и False, когато няма грешка. Ако използвате тази функция съвместно с NOT и IF, може да създадете низ, който събира масив от числа, игнорирайки всички клетки, които съдържат грешки. Така че ако вашите числа са в диапазона от А2:А6, въведете следната функция и натиснете Ctrl-Shift-Enter, за да я въведете в клетката (тя е функция за масив т.е. извършва множество изчисления с множество стойности):
=SUM(IF(NOT(ISERROR(A2:A6)),A2:A6,))

8
Функцията LARGE връща n-тото най-голямо число в даден списък. Ако имате списък на тестови резултати в клетки A2:A10, може да намерите този, който е на трето място с помощта на следната функция: =LARGE(A10:A10,3). Съществува и друга подобна функция, SMALL, която намира n-тото най-малко число в даден списък.9
Функцията SUBTOTAL изчислява междинна сума за даден списък. Тя може да се окаже полезна, когато използвате филтриран списък. Проблемът при използването на SUM с филтър е в това, че функцията сумира както скритите, така и видимите величини. За разлика от нея, SUBTOTAL сумира само видимите величини. Вместо сами да въвеждате функцията SUBTOTAL, щракнете върху бутона AUTOSUM, който се намира в лентата с инструменти, и той ще запише правилната функция SUBTOTAL.

10
За да изчисли квадратен корен от дадено число, Excel използва функцията SQRT; например, =SQRT(25) пресмята квадратен корен от 25. Но когато се налага например да изчислите кубичен корен, трябва да работите с математическата идея, че кубичният корен всъщност е повдигане на числото на степен 1/3. Ето защо, за да намерите кубичен корен от 27, можете да изчислите с функцията =27^(1/3). Този принцип може да се разшири и за намиране на корен от всяко число, като го повдигнете на дробна степен.

11
Функциите за търсене намират данни в таблици. Ако в колона А имате списък на имената на офисите, а в колони В и С има списъци с данни за продажбите, функцията =VLOOKUP(Seattle,A2:c15,2,FALSE) търси Seattle в колона А на таблицата с данни (A2:C15) и връща съответстващата величина от колона В (втората колона в таблицата). Въведете във формулата FALSE, за да укажете на Excel, че данните не са сортирани и че е необходимо точно съответствие.

Често използвани Функции в Excel facebook image
Публикувано от: Gyunesh Solakov

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.