Забравена парола?
Начало на реферати

Части на инвестиционния проектКакво означава понятието „Инвестиционен проект“ !? Смисълът в тези две думички е следният : Когато човек има идея за бизнес,то този бизнес трябва да бъде финансиран и създаден чисто физически. Инвестиционният проект е набор от документи и проектно-сметна документация , която прави тези две цели реално изпълними. В тази тема ще стане дума за частта от инвестиционния проект касаеща физическото изграждане на даден обект или казано с други думи какво представлява „Строителната документация“ и от кого и как се изготвя тя.
І Инвестиционен проект.


Инвестиционите проекти са основна част от строителния процес. Те съдържат цялата необходима информация за извършване на строителните и строително-монтажните работи. Всеки проект има индивидуален характер и трябва да отразява обстановката и особеностите на времето, в което се реализират инвестициите. Проектирането е много важен етап от инвестиционния процес. В него се предопределят техническите, технологичните, икономическите проблеми, свързани с изграждането и експлоатацията на бъдещите мощности.Стриктното изпълнение на инвестиционните проекти гарантира постигането на целите, които очаква да реализира всеки инвеститор.

Въз основа на инвестиционните проекти се:

издава разрешение за строеж,

разработват проекти за финансиране;

изработва тръжна документация;

Части на инвестиционния проект facebook image
Публикувано от: Йордан Димитров

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.