Забравена парола?
Начало на реферати

Централна Европа


Централна Европа-влизат 5 републики.3-федерални-Германия,Австрия,Швейцария. 2-обединени-Франция,Ирландия.3-кралства-Великобритания,Белгия,Нидерландия.2-княжества-Монако,Лихтенщайн.Днес в централна европа се намира един от най-важните центрове с икономическо развитие.Намират се важни финансови центрове Лондон,Цюрих,Франкфурт,Париж и др.Там се намира и един от 3 те района за международен туризъм.Енергетика-развита във всики страни без изключение.Великобритания-основ.източник са собствените запасиот нефт,въглища и природен газ.От дъното на морето към пристанищата има тръбопроводи.Топлоцентрали-водеща роля ,Средна Англия близо до находищата от въглища.В Ю.Англия се намират атомни ел.централи.Основен енергиен източник за Ирландия е торфа,също така страната получава нефт от внос.На територията на страната има изградени атомни централи и хидростанции.Франция-има висока степен на развитие на енергетика.Характерно е ,че тя има мн.малко налични ресурси и 50% от енерго ресурсите са внос.Внасят се от близкия Изток и за това най-големите нефто преработващите заводи се намират в градовете на пристанищата на устието на Сена,а сущо така в Страсбург,Лион,Валенсиен където нефта постъпва в тръбопровода.Природния газ се доставя от Холандия,Алжир и руската хедерация.Всички населени пунктове в страната са електрифициране.1/3 от ел.енергия се добива от хидро ел.станции,а останалата част от ТЕЦ и АЕЦ.Големите запаси от органично гориво има Холандия.Също заема водещо място в света по износ на газ.В страната работят множество ел.станции като газа се добива от Северно море.като страната разполага с достатъчно е..централи,а ТЕЦ работят с множество суровини-въглища и мазут.В Белгия-почти цялата ел.енергия в страната се добиват от ТЕЦ и атомни ел.централи ТЕЦ работят с вносни суровини като 50% се внасят о,а останалите са собствено производство.Атомните ел.централи които се строят на територията й се строят за собствени нужди или за съвместно използване с Франция.Германия-до неотдавна въглищата бяха осн.енергиен източник ,но днес първенството държи нефта 90% от него се доставя от Либия,Алжир,Саодитска Арабия и др.Като нефта постъпва от нефтопроводите ОТ Ротердам ,Вилтънс Хафен,Росток за преработване в Шветте,Кьом,като собствено производство на нефт е незначително.Газ ов страната постъпва от Холандия,Норвегия и 50% от Русия.В цялата страна са суздадени ТЕЦ и атомни ел.станции.Швейцария-енергетиката се базира основно на хидро.ел.стнции и атомни ел.станции.Австрия –внася всички каменни въглища 80% нефт, 50% от природния газ,60% от цялото потребление на енергия са нефт и природен газ.Нефта се преработва в завода в района на Виена като постапва в тръбопровода в Италия,а газа по газопровода от Русия и продължава към Италия.Ел.енергия се добива отВЕЦ,ТЕЦ и АЕЦ.Всички Европейски страни имат енегийна система ,като ел.енергията мойе да постъпва в една и да преминава в др.система.Практически всички страни от Ц.Европа не са осигурени от собствени енергиини ресурси.Принудени са за нуждате на икономиката си да внасят нефт,газ,ядрени горива и въглища.Транспорт-в последните години всички старни от Ц.Европа са развили вс.видове транспорт.Великобритания-всички нейни външни превози и търговия са свързани с морския или въздушния транспорт около 90% от общия товарооборот сепада на морския транспорт и 25% на вътрешния крайбрежен транспорт.Има изградени морски пристанища най-големи са Лондон,Саопхентън,Ливърпул,Харич и др.Великобритания се свързва с континен.с помоща та 2 жп.ферибота,Харич,Остем.Автомобилен транспорт-за съкращаване на разстоянието м/у Лондон и крупните центрове в устието на реките се правят мостове и 3 тунела.По дължина на авто.пътища. Великобритания заема 4 място в света,има малко съвремен.автомагистрали и авто пътища са най-натоварените в света.Пътищата в Ирландия са много развити.Фермите и градовете са разпръснати неравномерно .автотранспорта е евтин дължината на пътищата са 85 хил.км. има намаляне на жп.линиите.Важно значение имат пътните артерии които водят до Дъблин –осн.морско пристанище 2то по значение е Корк.Морския трансп.обслужва почти цялата търговия на страната.Ирландия е въздушната врата на Европа.Основни аерогари са Шанон,Корк,Дъблин.Франция-има гъста мрежа от жп.и автомоб.пътища,голяма дълйина на плавателните реки,канали и тръбопроводи и морските пристанища.Жп.мрежата е особенно гъста в иконом.райони на страната с високо скоросни влакове.Страната заема едно от 1 те места я света по осигуряване на населението с автомоболи,гъстота и качество на автопътищата.Голямо внимание се отделя на строителството на автомагистрали .Франция има голяма мрежа от водни пътища от които 7000км. са плавателни .В С.Франция и И.Франция се намират най-вайните й пътища.Тяхната сърцевина е Сена свързана съсс С.иконом.район.Характерно за Франция е строителството на дълговодни канали свързани с притока на Рона с река Сона ,Рейн и Музел.Холандия-Основ.зна4ение има транспортния възел в делтата на Рейн,най-голямото морско пристанище в света Ротердам.По товарооборот Ротердам превъзхойда 2,5 пъти Ню Йорското и 5 п.Лондонското пристанище.Осн.трансп.система на страната се състои от реките Рейн,Зейд и др.Автомоб.транспорт се използва главно за превозите между градовете и селата.През последните години се налагат и фериботните превозим/у Амстердам и пристанищата на Великобритания и Скандин.страни.Белгия-един от важните възли за комуникация за З.Европа.Заема първо място в света по гъстота на жп.линии,313 км.на 1000 кв.км.Втора след Холандия по гъстота на вътрешни пътища и 4 та след Холандия,Франция и Германия по гъстота на авто.пътища.Белгия разполага с голямо пристанище.Германия-високо развит на вс.видове транспорт.НА 1 во място в Европеийските страни,по развит е речния транспорт,като по гъстота нйа жп.линии от 128 км от 1000кв/км.отстъпва на Белгия.Ауто страните се считат занай-добрите.Страната е покрита с гъста мрежа от авиционни линии,а аерогарата Франкфурт най-малко отстъпва на Лондонската и Парижката.Речната мрежа се допълва със средно Германския и мозелския канал,а вс.вътрешни пътища-жп.,автомагистрали и тръбопроводи са концентрирани в долината на р.Рейн.Швейцария-има барзо развитие на транспорта а живота зависи от вноса и износа,което оказва влияние в/у транспорт.система.Характерно за жп.транспорта е,че са държавни около 1/5 са чатни.Страната се пресича от автомагистрали от Ц.и Ю.Европа-Цюрих,Милано,Женева,Торино.

Централна Европа facebook image
Публикувано от: Детелина Антонова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.