Забравена парола?
Начало на реферати

Цени и ценообразуване


Предизвикателствата пред ценовото позициониране в началото на третото хилядолетие произтичат от:

първо: преходът у нас и в бившите социалистически страни от командно управлявана към пазарна икономика. В първите десет години на прехода бе преодоляно объркването, предизвикано от смяната на централизираното с фирмено ценообразуване, обусловено от пазарната конюнктура. Като отчитат предимствата на свободното ценообразуване, днес фирмите се стремят да използват цените като силен инструмент за постигане на маркетинговите си цели.

второ: засилване ролята на потребителя и неговата оценка при взимането на маркетингови управленски , в т. ч. и ценови решения.

Развитието на маркетинга преминава през различни форми на пазарна ориентация, съпроводени с приоритетно използване на производството, качеството и техническото равнище на продукта, усилията по пласмента или максимално задоволяване потребностите на избран целеви пазар. Адаптирането на бизнеса към пазара чрез всяка от тях е залегнало в обособяване на отделните маркетингови ери, свързвани с понятието концепции в маркетинга. Могат да се разграничат производствена, продуктова, търговска, маркетингова и концепция за социално етичен маркетинг, които в известна степен се появяват една след друга в индустриално напредналите държави.

След 90 те години и до днес страните от Западна Европа и Япония, провокирани от икономически, технологични, политически, екологични и други фактори, все повече се ориентират към маркетинговата и концепцията на социално етичния маркетинг.

Създаването на напълно свободен пазар, наличието на конкуренция, дерегулирането на повечето цени от държавата, усъвършенстването на законовите нормативни постановки и други мероприятия обръщат с лице към тези концепции и фирмите от България и другите страни от Източна Европа.

В тази връзка в началото на третото хилядолетие се наблюдава подчертан интерес към потребителското поведение, неговото анализиране и изследване с цел разработване на маркетингови стратегии, съответстващи в най-голяма степен на потребителските желания и оценки.

трето: усъвършенстване на маркетинговата теория, методология и практика.

Дълги години в научните среди съществува дискусия дали маркетингът е наука. Не малко автори третират маркетинга като практика, боравеща със серия от техники за управление на фирмата според пазарните реалности. Те отричат възможността за обособяването му като теория, респ. наука. А други го признават за наука, но ясно показват негативното си отношение към него. Известният маркетолог Жан Клод Лареше описва отношението към маркетинга във Франция през 60-те години на ХХ- век по следния начин: Във Франция маркетингът практически беше неприлична дума. Той се считаше за най-нисшата икономическа наука, нещо, с което сериозните хора не биха се захванали. [8] В зората на ХХI-и век подобно отношение към маркетинга звучи като ерес. Защото успехите на световно прочути фирми като Кока кола, Ив Сен Лоран, Проктър енд Гембъл, Кодак, Сони и много други доказват безспорните предимства на

Цени и ценообразуване facebook image
Публикувано от: Мария Стоева

Подобни материали


Банков маркетинг Маркетинг

Банков маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.