Забравена парола?
Начало на реферати

ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО


ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО1

Основни групи въпроси:

  1. Същност и функции на цената

  2. Видове цени

  3. Ценообразуващи фактори

1. Същност и функции на цената.

В теорията и практиката се подходжа двустранно при изясняване същността и функциите на цените. От една страна, в съответствие с трудовата теория за стойността на стоката, цената е паричен израз на стойността на стоката. Стойността в съответствие с тази теория и изискванията на закона за стойността, се определя от количеството обществено-необходимо работно време, изразходвано за производството и реализацията на дадена стока. От друга страна, в съответствие с теорията за пределната полезност, цената е паричен израз на полезността на дадена стока. Полезността на стоката в случая се оценява субективно от купувача и продавача при нейното предлагане и закупуване, т.е на пазара.

В зависимост от тези два подхода имаме и различни функции на цената:

Подход на трудовата теория за стойността

Подход на теорията за пределната полезност

Измерителна функция цената е паричен измерител на стойността на стоката

Комуникационна функция цената и нейната динамика при пазарната икономика дава ценна информация за оценката на потребителите за дадена стока.

Разпределителна функция равнището на цените се отклоняват над или под стойността преднамерено като по този начин те съдействат за разпределение и преразпределение на БВП, на доходите н афирмите. При по-високи цени производителят се възвръща разходите и получава допълнително печалба за сметка доходите на потребителите, докато при по-ниски от стойността цени е обратното.

Координационна функция цените на пазара играят ролята на координатор на действията н апродавачите и купувачите по посока на съчетаване на техните интереси; те оказват влияние върху предлагането, производството на нови стоки, когато цените са по-високи и т.н.

Стимулираща функция тук също има отклонение на цените от стойноста; това нещо създава интерес у производителите да произвеждат нови стоки, с по-добри качества, т.е. да осъществяват продуктови, технически и технологични иновации.

Мотивационна функция стремежът към нарастване на печалбата при изгодни пазарни цени на дадени стоки мотивира участниците в тяхното производство към коопериране, инвестиции, иновации и други съвместни проекти с цел разширяване н производството и пазарите, а оттук подобряване цялостното финансово състояние на фирмата.

2. Видове цени.

2.1. Видове цени според пазара, на който те се прилагат:

  • вътрешни цени всички видове цени, по които стоките се предлагат и реализират на вътрешния пазар;

ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО facebook image

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.