Забравена парола?
Начало на реферати

Цел и задачи на хигиената


Цел и задачи на хигиената – понятието хигиена прозилиза от името на гр. богиня Хигия.Хигиенус означава носещ здраве.Предметът на хигиената е свързан с изучаване взаимодействието на околоната страна и човека.Предмета има и дисциплината екология на човека.Разликата е в акцентите.Главният акцент е да изучава въздействието.Акцента на хигиената е въздействието на околната среда в/у здравето на човека.Околната среда е сложна,многокомпонентна система.Околната среда вкючва фактори на естествения свят или елементите на биосферата (свойствата на почвата водите атм. въздух) факторите които детерминират климата (метеорологичния комплекс) космически фактори (космически лъчи и радиация) теловични,земни фактори ( надморска височина ,географска ширина).Разлика между микроклимат и меторологичен комплекс (темп,влажност,движение на въздуха и радиация и тои е много важен защото тези фактори влияят върху здравето и терморегулацията)Хигиенната оценка на всички помещение за обитаване се оценяват с 2 показатела –микроклимат и химически състав на въздуха.90% ние сме в затворени помещения.2рата група фактори на околната среда са фактори на изкуствения свят (социални фактори) – жилище семейство храненен,взаимотношения,образование,здравоопазване,наука,култура)Определя се от сферата на обществото.Към нея се отнасят и факторите на селищната среда.

Здравена профилактика и хигиена са 2 различни неща.ЗП е много широко понятие.Тя представлява система от индивидуални обществени държавни и медицински мерки насочени към повишаване,запазване,и възтановяване на здравето и осигуряване на активно творчесшко хилиядолетие.ЗП включва 4 направления – промоция на здравето (включва мерки за повишаване на здравето или включва елементи на здравословния начин на живот),превенция на здравето (запазване на здравето ,тя включва комплекс от санитарно хигиенни мерки,осъществяване чрез държавния здравен контрол и мерки за осигуряване на добра епикологична среда,дезинфекци,дезинсекции,дратизация)вторична профилактика (мерките се иззпалняват от клиничните дисциплини – вътрешни,детски .Важно значение има диспарензацията на болните,санаториалната деиност,диетичното хранене)третична профилактика (рехабилитация).Първите 2 направления – промоция и превенция,мерките се изучават от профилактични медицински дисциплини,специалната медицина.Другите 2 от клиничните дисциплини.

Цел на хигиена

Най-добре целта е формолирана от англииския лекар Паркс.Според него главната й цел е да направи живота най-здрав.Развитието на човек най-съваршенно,повяхването на организма – бавно,настъпването на смъртта – отдалечено.Генната програма и влияе неблагоприятен фактор като здравно екологични социални и хигиенни които я скъсяват до средна продалжителност.Гентични фактори определят 20% от смъртните случай.Фактори на околната среда – замарсявания на околоната среда,работна среда.Грешки на здравните работници – 10%.Здравословно хранене – 8 принципа .

Водещи до преждевременна смъртност са причина за повишаване на свобоните радикали,за повишената синтеза на лошите клетъчни хормони за който водещо значение има дисбаланса между хормоните и най-вече повишената синтеза на инсулина.Тези проблеми на молекулярно и клетъчно ниво са причина за ССЗ ,Рак,Диабет и неинфекциозни болести на БД.или са причина за социално значимите болести които са отговорни за 85-90% на преждевремената смърт.Нивото на инсулина се повишава от преяждане,употреба на въглехидрати,мазнини съдържащи наситени мастни киселини,еднократно хранене,обездвижване,консумиране на маргарин,от вирусните инфекции,тютюнопушенето,злоупотреба със сол.Елементи на здравословен начин на живот – здравословно хранене,рационален дихателен режим.Обездвижването е причина за нарушаване на хемопорезата на имуногенезата,минералния обем.Рационален режим на труд и почивка ,борба с ТАН и злоупотреба с лекарства – препоръчва се 2 в седмицата сух режим.Умение за справяне с дистреса,умение за лична хигиена с травматизъм.

Цел и задачи на хигиената facebook image
Публикувано от: Параскева Момчева

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.