Забравена парола?
Начало на реферати

Българските ханове и царе
ХАН КРУМ (803 - 814 Г.)

Хан Крум се качва на престола през 803 г. Поставя си за цел да обедини славяните и прабългарите.

  • Побеждава император Никифор I Геник и с черапа му вдига наздравица за победата.

  • Постига голямо териториално разширение на държавата.

  • Създава здрава централна власт и силни закони против кражба, разбойничество, пиянство и други.

  • През 809 г. превзел крепосттаСредец /днешна София/.

  • През 811 г. Никифор I Геник повел поход срещу България. Плиска била разграбена и опожарена. Крум предложил мир, който бил отказан. На 26 юли ханът предприел внезапно нападение във Въбишкия проход. Последвало катастрофално поражение на византииците. Императорът паднал убит в сражението.

  • На 17.07.813 г. ханът стигнал до стените на Константинопол.

  • Крум умира на 13 април 814 г.
Наздравица с черепа на Никифор I

Битката при Върбишкия проходХАН ОМУРТАГ (814 - 831 г.)

Омуртаг е син на Крум. Омуртаг наследил голяма, но отслабнала държава.Византия станала по-силна и нанесла поражения на българската армия.България се нуждаела от време, за да запази новите земи около град Сердика /София? и Берое ?Стара Загора/. Омуртаг е сключил 30 годишен мирен договор с Византия. Той предприел голямо строителство в опожарената столица Плиска, като изградил изящни царски дворци и каменни надписи. През 827 и 829 г. хан Омуртаг водил успешни военни действия по поречието на река Дунав, срещу Франкската империя.КНЯЗ БОРИС I (852 - 889 г.)


България приела християнството през 865 г. Владетелят, който извършил тази промяна в държавата, бил хан Борис I. Той, неговото семейство и близките му приели християнството от византийски духовници. След това титлата на българския владетел вече не била хан, а княз. Започнало масово покръстване на народа и изграждането на черкви. Новата религиясближила още повече славяните с българите.

С покръстването Княз Борис I целял Българияда заеме равностойно място сред другите европейски народи. За да успее това дело, българите имали нужда от собствена църква.Важно било да имат духовенство, което да проповядва новата религия на разбираем език.През 870 г. благодарение на големите дипломатически умения на княз Борис I самостоятелната българска църква била призната.

През 886 г. княз Борис I посрещнал тържествено в Плиска учениците на Кирил и Методий - Климент, Наум и Ангеларий. Вече станало възможно да се подготвят свещеници, които да проповядат на славянски, а не на гръцки език. Новата религия и славянската писменост променили живота на славяните и българите.

Спокоен за новото бъдеще на България, князът решил
Българските ханове и царе facebook image
Публикувано от: Валентина Петкова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.