Забравена парола?
Начало на реферати

Български език


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


ЗВУКОВЕ И БУКВИ


ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

Гласните звукове са широки и тесни.Широките гласни се изговарят с широк отеор на устата,а тесните гласни-с тесен отвор. Образуват се двойките гласни: А-Ъ О-У Е-И


ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА ПРИ ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ


Гласният звук в неударена сричка проверяваме чрез сродна дума,в която той е под ударение (б_аща-бащин).Ако няма дума за проверка,правим справка в правописен речник.


Когато се съмняваме дали се пише А или Ъ в последната сричка на думата,проверяваме чрез формата за мн.ч.Пишем Ъ,ако гласният звук изпада (рек_л-рекли), а А,ако се запазва (каз_л-казали).


В сегашно време на глаголите от 1 л.,ед.ч. и 3 л.,мн.ч. има разлика между изговора и правописа в последната сричка.Правилно е да се пише: аз чета аз мълча аз пека аз летя аз спа аз се къпя

те четат те мълчат те пекат те летят те спат те се къпят


Когато глагол от 1 л. Завършва с –м в ед.ч.,в мн.ч. се изговаря и пише с –ме

аз шия-ние шием аз питам-ние питаме аз тичам-ние тичаме


СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ


Съглсните звукове са СОНОРНИ (р,л,м,н,й),ЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ (б,в,г,д,ж,з,дж,дз) и БЕЗЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ (к,п,с,т,ф,х,ц,,ч,ш).Звучните и беззвучните съгласни обаразуват двойки:

Б-П В-Ф Г-К Д-Т Ж-Ш З-С ДЖ-Ч ДЗ-Ц


Съгласните звукове се изговарят и твърдо (грах), и меко (грях).Наричат се меки и твъди съгласни.


ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА ПРИ СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ


Както и да се изговарят и чуват,представките винаги се пишат по един и същ начин.Например: ПОДсказва, РАЗтяга, Вкарва, ОТбива, Сбира,ИЗскача.


БУКВИТЕ Ь Щ Ю Я


Буква Ь не означава звук.

Български език facebook image
Публикувано от: Родинка Христова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.