Начало на реферати

България в годините на Втората Световна Война _1939 - 1945 г._


БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА


ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА


/1939 - 1945 г./


Втората световна война е глобално политическо явление. В нейното навечерие в България е налице позитивно икономическо развитие,съчетано с формирането на личен режим на монарха. Двете опозиционни движения- буржоазното и комунистическото се противопоставят по различни съображения и с различни цели на оформящата се безпартийна политическа система. България извършва успешни външнополитически действия за осъществяването на пробив в изолацията на Балканите. На базата на икономическата обвързаност, страната ни се сближава и политически с Германия, която е голямата европейска сила, стремяща се към ревизия на договорите от Първата световна война. В този смисъл интересите на България принципно съвпадат с тези на Германия. По силата на историческата съдба отново, както и в Първата световна война, Германия единствена обещава реализация на националното обединение на българите и по тази и други причини българите отново са нейни съюзници.


В навечерието и през началния период на Втората световна война България е изправена пред съдбовен избор. От външнополитическата ориентация зависи не само решаването на нейните сложни и тежки национални проблеми, но и бъдещето на страната въобще. Решенията се вземат в изключително сложна международна обстановка. България посреща с облекчение започналото разпадане на Версайската система от мирни договори и очаква, че в скоро време ще рухне и Ньойският диктат.


В края на 30-те години в европейски и световен мащаб се оформят два лагера с противоположни интереси. От едната страна са създателите и пазителите на Версайската система, между които най-влиятелни са Англия и Франция, подкрепяни от САЩ. Срещу им се оформя силен блок от държави, в които фашистката идеология се трансформира в държавна политика.Това са Германия, Италия и Япония, които се борят за жизнено пространство и искат да разрушат статуквото. Фашисткият блок подкрепя, макар и сдържано, териториалните промени на Балканския полуостров,които са главна цел на българската външна политика. В същото време демократичните държави не дават никаква надежда да се осъществят подобни промени. Така създаденото положение, както и икономическата ни обвързаност с Германия, като че ли предопределят ориентацията на българското правителство.


На 1 септември 1939г. хитлеристките войски навлизат в Полша. Два дни по-късно Франция и Англия обявяват война на Германия. Последват ги и други държави. Така е поставено началото на Втората световна война.


На 15 септември правителството на Кьосеиванов обявява, че ще следва пътя на неутралитета. Вътре в страната обаче се води упорита борба по въпроса на нейната ориентация.Към Германия теглят мощни сили, между, които са народното социално движение на Ал.Цанков, Съюзът на запасното войнство, Съюзът на българските национални легиони, групата около бившия министър на войната ген.Муков и др. От своя страна цялата демократична опозиция, представена най-вече от демократи земеделци, социалдемократи и народняци, отправя поглед към Англия и Франция. БРП/к/ държи за установяване на приятелски и съюзнически отношения със Съветския Съюз.


Към средата на 1940г. в Европа настъпват главоломни промени. След кратка съпротива е разгромена Франция, а Унгария и Румъния се присъединяват към Тристранния пакт. Върху България се оказва натиск от много страни. През октомври цар Борис получава лично послание от английския крал. В него се отправя открита заплаха, че ако България допусне на своя територия немски войски,то тя ще се превърне в арена на военни действия.

България в годините на Втората Световна Война _1939 - 1945 г._ facebook image
Публикувано от: Мария Иванова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.