Забравена парола?
Начало на реферати

Булева алгебра


Част I. ИНФОРМАЦИЯ И ФОРМАЛНИ МОДЕЛИ.

Урок 5. Съждения и булеви функции

Въпроси за проверка усвояемостта на материала:

 1. Шестнадесетична бройна система. Аритметика в позиционни БС. Примери.

 2. Аритметика в позиционни БС. Преминаване от десетична в друга БС. Пример за превръщане на число от 10-на БС в двоична БС.

 3. Аритметика в позиционни БС. Преминаване от произволна БС в десетична БС. Пример за превръщане на число от 2-на БС в 10-на БС.

 4. Аритметика в позиционни БС. Преминаване от БС с основа Р в БС с основа Q = Рn и обратно. Примери.

 1. Елементарни съждения.

1.1. Просто съждение:

Определение: Изречение на естествен език, съдържанието на което може да се оценява като вярно или невярно /истина или лъжа/, се нарича Просто съждение.

Например:

 • Площта на апартамента е 60 кв.м.

 • Ученикът присъствува в клас. и т.н.

Накратко, простото съждение се формира с помощта на просто изречение.

С други думи, за съдържанието на всеки израз, може да се постави въпрос вярно ли е даденото твърдение и евентуално да се очакват два възможни отговора - ДА /за истина = 1/ или НЕ /ако е лъжа = 0/, тоест верността на даденото твърдение може да се провери еднозначно.

Например:

Две плюс две е равно на четири

 • Днес е слънчево.

 • По аналогичен начин процеса на сравняване на две естествени число се явява също съждение. Най-често това са: “е равно на”, “е по-голямо от”, и “е по-малко от”.

  В смисъла на горното определение, към понятието съждение не могат да бъдат отнесени заповедни, въпросителни и друг тип изрази, които носят в себе си преди всичко емоционален характер.

  Например: Направи си домашното на всяка цена !

  Булева алгебра facebook image
  Публикувано от: Мария Павлова

  Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.