Забравена парола?
Начало на реферати

Брутни заплати същност, роля и начини за определяне


Брутни заплати същност, роля и начини за определяне

Брутни заплати същност и роля

 • Брутната заплата представлява истинската заплата, която:

  • се начислява и изплаща на работниците и служителите,

  • за даден период от време,

  • след удържане на съответните данъци и задължителни вноски.

 • По тези причина регламентът за изчисляване на брутните заплати има важна роля в цялостната система за управление на заплатите.

 • Дори когато останалите нейни елементи притежават положителни качества, наличието на недостатъци в регламента за изчисляване на брутните заплати може да понижи общата ефективност на системата.

 • Регламентът за изчисляване на брутните заплати представлява:

  • съвкупност от конкретни показатели, критерии, нормативи и правила,

  • въз основа на които се определя размерът на брутната заплата и отделните й елементи,

  • която се получава от работниците или служителите в предприятията или организациите,

  • за даден период от време година, месец, седмица и пр.

 • С този регламент основната заплата и предварително регламентираните допълнителни възнаграждения се превръщат в елементи на брутната заплата.

 • У нас регламентът за изчисляване на брутните заплати често се среща под друго наименование системи на работната заплата.

Структура на брутните заплати

 • В структурата на брутната заплата присъстват задължително три основни елемента:

  • индивидуална основна заплата, съответстваща на действително отработеното време или на обема на извършената работа през периода, за който се изчисляват брутните заплати;

  • полагащи се допълнителни възнаграждения за същия период имат се предвид онези доплащания, които са следствие от фактори,

Брутни заплати същност, роля и начини за определяне facebook image
Публикувано от: Стела Красимирова

Подобни материалиБрутни заплати същност, роля и начини за определяне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.