Забравена парола?
Начало на реферати

Бройни системи


ПЛАНИРАНЕ НА УРОК


Тема: Бройни системи


Клас: 9 клас


1.Цели на урока:

Образователни:

  1. Да се запознаят с понятието бройна система

  2. Да могат да преобразуват десетични числа в двоични и обратно.

Възпитателни:

  1. Развитие на логическото мислене у учениците.


2. Дейности, водещи до реализиране на образователните и възпитателните цели на урока:


Дейност А Предварителна подготовка. Преговор знанията за десетична бройна система запис на числата посредством десетте цифри 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Да припомнят защо тази система се нарича позиционна. С десетична БС могат да се записват не само цели числа, но и дробни, като се използва знакът ,.


Дейност Б Двоична БС. Тя е основна за компютрите. Основа за двоичната БС е числото 2, а за записване на числата се използват само две цифри 0 и 1. За да се различава двоичната БС от десетичната БС, след двоичния запис на числата се поставя индекс 2. Например числото 3 записано в двоична БС, изглежда така:

3=112 и се чете като: едно, едно.

23=101112

Дейност В Преобразуване на двоични числа в десетични.

101112=(((1*2+0)*2+1)*2+1= 23

Схема на Хорнер: умножава се най-лявата цифра по две и се добавя съседната й в дясно; полученият резултат се умножава по две и се добавя следващата съседна цифра в дясно и т. н.


Дейност Г Преобразуване на десетични числа в двоични.

Съществуват два начина :

I начин:десетичното число се представя като сума от степените на двойката.

23= 24+ 22+ 21+ 20=1*24+ 0*23+1*22+ 1*2+ 1*20=101112

II начин: започваме от даденото десетично число, всяко следващо от, които е частно на предходното, разделено на две.Остатъците от това деление са

Бройни системи facebook image
Публикувано от: Милияна Колева

Подобни материалиБройни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.