Начало на реферати

Бретън Уудска система и нейната еволюция


  1. Бретън Уудска система и нейната еволюция.

През юли 1944 година в курортното градче Бретън Уудс, щата Ню Хемпшир, се провежда конференция по проблемите на следвоенното устройство на международните парично финансови отношения. Лансират се два основни устройствени плана в контекста. Британският план - този на Джон М. Кейнс, предвижда пълен отказ от монетарното злато и осъществяване между страните на клирингови разплащания посредством разчетна единица, наречена банкор. Този план е отхвърлен. Приет е американският план - на малко познатия тогава Хенри Уайт, тъй като той е в съответствие с официалните възгледи на САЩ, страната - истински победител във войната, кредитирала с огромни суми съюзниците си и натрупала в трезорите на Федералния резерв 21 828 тона злато. Този план отразява интересите на САЩ. Той има две страни едната, тази на американската доминация, и втората, че за повече от две десетилетия се осигурява стабилна база за функционирането на международните капиталови и търговски потоци. Посредством Бретън Уудската система безспорно е избегнат евентуалният следвоенен хаос в международните разплащания. Търси се сигурност във финансовата сфера, като на пазара се предоставя толкова свобода колкито е абсолютно необходимо.Бретън Уудското съглашение влиза в сила на 27 декември 1945г. Основните негови постулати са: 1. Щатския долар става основна резервна валута, установява се обратимостта му в злато по официална цена 35 долара за тройна унция (31,103477 г.) злато. Въпросната обратимост се отнася до взаимоотношенията между централните банки на страните от съглашението; 2. Страните - участнички, декларират стремежа към свободна конвертируемост на националните си парични единици и се задължават последователно да либерализират валутните си режими; 3. Бретън Уудската система е система на фиксирани курсове между националните валути на страните, подписали съглашението. Максималните допустими колебания около установените паритетни курсове са +-1%; 4. В съответствие с Бретън Уудското съглашение се създават и от 1947 г. започват да функционират водещите световни финансови институции (публични)- МВФ и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), станала по-известна като Световна банка(и двете-Вашингтон), формално статутът им при учредяването е на агенции към ООН. Основните сфери на дейност на МВФ и СБ е оказване на съдействие на страните членки, с цел постигане на фин. стабилизация, главно по проблеми свързани с неравновесия в платежния баланс(МВФ), както и подпомагане на структурното преустройство и развитие(Световната банка). Бретън Уудската система работи относително добре до нач. и ср. на 60-те години на мин. век. Благодарение на златното си покритие доларът се превръща в осн., носеща международните разплащания валута. Страните - участнички в Бретън Уудското съглашение, постепенно установяват частична конвертируемост на своите валути (конвертируемост по текущите плащания), а впоследствие - пълна конвертируемост (конвертируемост включваща и капиталовите операции). Истинските проблеми за Бретън Уудската система обаче настъпват с укрепването на експортния потенциал на Зап.Европа и редовното реализиране на активни баланси в търговията със Щатите през 60-те години на мин.век. Към 1970 г. златният резерв на САЩ спада до нивото от 9800 тона. Става ясно, че не може да бъде намерен друг изход от кризата, освен прекъсването на връзката на долара със златото. През 1971 г следва логичната отмяна от президента на САЩ Ричард Никсън на офиц. цена на златото (на свободния пазар стойностите му по това време вече надхвърлят 200 долара за тройна унция), което е потвърдено на сесия на МВФ през 1976. Тогава са легализирани и т.нар. плаващи курсове на валутите. От паметната конференция в Бретън Уудс до наше време, непокътнати са достигнали само два от крайъгълните й камъка - конвертируемостта на валутите и световните

Бретън Уудска система и нейната еволюция facebook image
Публикувано от: Петър Петров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.