Забравена парола?
Начало на реферати

Ботаника......


Ботаника


Galanthus nivalis
Семейства – Familia - Fam


Род – Genus – G


Вид – Species-Sp


Това са надвидови категории, следвад подвидове


Под видове – Subspesies – Ssp.

Разновидност – Varietas – Var

Форма – Forma – f


Разбообразието на разтенията е систематизирано в едно Царство – Vegetabilia – Растения. Към това царство на разтенията се включват и водораслите.

Разделят се на низши и визши, при низшите не се .......,визшите са разделени на органи и се нарича кормостни разтения от разтенията само водораслите са низши.

Визшите

Мъхообразни – 20000 вида

Папратообразни – 70 000 вида

Семенни разтения –

- Голосеменни – 660 вида (дървесни видове и храсти)

- Покритосеменни Цветни – 260 000 вида

По начина на размножаване разтенията се разделят на спорови и семенни

  • спорови са водораслите, мъхообразни, папратовидните

Mycomycota (funoi) – същински гъби (гъби) 100 000 хетеротрофни тялото се нарича мицел и съставено от отделниклетки и нишки Хифи

Мицела може да бъде едноклетъчен (при дрождите) бружение или ферментация

Или многоклетъчен, гъбите се размножават чрез спори – спората е една единствена клетка спорите се размножават по безполов и полов начин.


Значение

Положително – за човека, за хранене защото в тяхното запасно вещество е гликоген който се съдържа и в животните, участват в почвообразувателният процес, участват в кръговрат на веществата.

Отрицателно – Причиняват редица заболявания по разстенията, животните и човека.

При разтенията – ръждите, лавните, маните и др.

Много от визшите гъби са отровни – съдържат отровни вещества
Ботаника...... facebook image
Публикувано от: Boyka Nikolova Yuseva

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.