Забравена парола?
Начало на реферати

Болести по лозата


Късовъзлие по лозата

Късовъзлието е най-разпространената и вредоносна вирусна болест по лозата.

Симптоми: Признаците на болестта варират значително в значителна степен в зависимост както от виролентността на щама, чувствителността на сорта и подложката, така и от условията на външната среда. Щама на типичното късовъзлие предизвиква силна редукция на растежа на лозите. Листата издребняват, деформират се и имат асимитрична форма, с силно изразен опашен вряз и назъбена периферия. Нерватурата може да бъде гъсто разположена, при което листата придобиват ветриловидна форма. Леторастите имат силно скъсени междувъзлия и зигзаговиден растеж. Редукцията на развитието понякога е толкова силна, че се наблюдават тъй наречените двойни пъпки. Не са редки случаите на силни фасциации. Гроздовете са дребни с многобройни неоплодени зърна. Общото развитие на болните лози е силно редуцирано. Някои щамове на причинителя на късовъзлието предизвикват т.нар. жълта мозайка. Признацжите и се появяват върху най-долните листа под формата на интензивно жълти петна и силна асиметрия на нерватурата. Третата група от щамове на патогена причиняват образуването на жълти линии по нерватурата на листата.

Контрол: Създаването на нови насаждения трябва да се извършва в райони, които са свободни от нематоди, и с гарантирано здрав посадъчен материал, получен след предварително тестирана на изходните маточни насаждения. Силно чувствителни спрямо типичното късовъзлие са сортовете Ркацители, Мискет хамбургски, Ризлинг, Италиански, Кардинал, Италия и др. Жълтата мозайка се проявява най-често при сортовете Ркацители, Каберне Совиньон, Мискет хамбургски, Димят, Болгар и др. Жълти линии по невратурата се наблюдават обикновено при сортовете Каберне совиньон, Болгар, Юлски бисер, Юбилей и др.


Бактериен рак по лозата и овощните

Това е повсеместно разпространено заболяване в нашата страна. Основен проблем е при производството на овощен и лозов посадъчен материал. По лозата бактерийния рак има икономическо значение и като болест по плододаващите насаждения.

Установено е, че болестта води до намаляване на добивите и до влошаване качеството на продукцията. Гроздето узрява по-късно, има по-ниска захарност, намалява прираста и често лозите загиват. Заболелите лози са по-чувствителни към студовете и лесно измръзват.

При овощните, вредата се различава съществено в зависимост от вида на културата, от подложката, от почвения тип, а също така и от броя и мястото на туморите. Има данни, че нападнатите от бактериен рак праскови, кайсии и малини полесно измръзват. След изгниване на туморите през мястото на повредата проникват много патогени, причиняващи гниене на корените и дървесината.

Симптоми: Характерна особеност за бактериалния рак са грапавите тумори със зърнеста структура. Те се образуват в резултат на възникване в болната тъкан на много точки с хиперплазия. Така се получават деформации, съставени от множесво по-малки туморчета. При овощните култури те се образуват основно по корените и KopeHo~aTa шийка, а при лозата по надземните части. Най-опасни са повредите по основните корени и кореновата шийка тъй като туморите пречат на нормалното сокодвижение.

Болести по лозата facebook image
Публикувано от: Румен Кирилов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.