Начало на реферати

БНБ-структура и управлениеРусенски университет „Ангел Кънчев”

Юридически факултет


Курсова работа

по

Финансово право


Правен режим на БНБ. Място на БНБ в банковата система. Устройство, управление и правомощия на БНБИзготвил: Диляна Николаева Колева

Спец.право, IІІ курс, гр.57, Ф.№087066Гр.Русе

БНБ-структура и управление facebook image
Публикувано от: Ivaylo Petrov

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.