Забравена парола?
Начало на реферати

Бизнес среда на предприятието


Трето, равнището и динамиката на реалните доходи на населението и особено тяхната диференциация формират различни социални групи, които са различно ориентирани към скъпи маркови стоки и услуги, към масови, но с известна добра марка стоки и услуги, към евтини стоки и услуги.

Съставът на социалните фактори, посочван от различните автори, не е еднозначен. Без претенции за изчерпателност и окончателност може да се приеме, че особено значение за дейността на предприятието имат три групи социални фактори - демографски, културни и природни.

Демографските фактори, като брой на населението в даден регион, в който предприятието оперира, неговата възрастова, полова и образователна структура, много често са определящи за обема на търсенето и особено за предпочитанията към вида и потребителските качества на купуваните стоки и услуги. Например възрастовата структура на населението влияе върху структурата на потребностите и формирането на потенциални целеви пазари за деца, ученици, майки, работници, пенсионери и т.н. Всяка възрастова група има предпочитаем, специфичен набор от нужни продукти и услуги [9, стр. 51].

Демографските показатели и тенденции трябва да се отчитат и от гледна точка на факта, че даден географски район е източник на трудови ресурси за предприятието, оказващи значително влияние върху редица показатели на стопанската му дейност.

Културните фактори се проявяват чрез съвкупността от схващания, битови навици, народни традиции, предразсъдъци, религиозни и морални норми и др., в които се отразяват народопсихологията на отделната нация [8, стр. 36]. Те в голяма степен формират потребителските вкусове на определени пазари, които са водещи при решенията на предприятието какво да произвежда и предлага.

Културните фактори оказват значително влияние и върху един от важните фактори на вътрешната среда на предприятието фирмената култура. Става дума за това, че споделените фирмени ценности, като ядро на фирмената култура, в голяма степен са продукт на посочените културни компоненти на външната среда.

Включването на природните фактори като подгрупа на социалните в никакъв случай не означава, че се пренебрегва тяхната значимост и интегрална същност. Всъщност влошаващото се състояние на природната среда е един от глобалните световни проблеми и предизвикателства, имащ не само социална, но и политическа, икономическа и т.н. страни.

Бизнес среда на предприятието facebook image
Публикувано от: Aleksandra Aleksandrova

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.