Начало на реферати

Бизнес план - Ресторант


Проформа паричен поток

2010

2011

2012

Получени по каса

Касови операции

Касови продажби

367560

565000

730000

Отложени вземания

0

0

0

Субтотал Касови операции

367560

565000

730000

Допълнителен касов приход

Неоперативен /друг/ приход

0

0

0

Нови краткотрайни заеми

0

0

0

Нови други задължения/безлихвени/

0

0

0

Нови дългосрочни задължения

0

0

0

Продажби на други текущи активи

0

0

0

Нови инвестиции

0

0

0

Субтотал парични постъпления

367560

565000

730000

Разходи

Разходи за дейност

Разходи по каса

8979

13273

20231

Плащания на задължения

395818

525084

645600

Субтотал разходи за дейност

404797

538357

665831

Допълнителен касов разход

Неоперативни /други/ разходи

0

0

0

Плащане на главница по текущи кредити

0

0

0

Плащане на главница по други задължения

0

0

0

Плащане на главница по дългосрочни задължения

0

10000

15000

Закупуване на други текущи активи

0

0

0

Субтотал разходи по каса

404797

538357

665831

Нетен паричен поток

37237

16643

49169

Касов баланс

50763

67405

116574

Бизнес план - Ресторант facebook image
Публикувано от: Петър Петров

Подобни материалиБизнес план - Ресторант 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.