Начало на реферати

Бизнес план - Ресторант


Съдържание: • Резюме.....................3

 • Кратко описание на бизнес-идеята и продукта (услугата)...4

 • Предварителни данни, прогнози и информация.......5

 • Визия и мисия на фирмата........7

 • Цели пред фирмата..7

 • Маркетингов анализ9

 • Предизвикателства пред бизнеса и отговор на тях...10

 • SWOT анализ......12

 • Маркетингов план...13

 • производствена програма15

 • Oрганизация и управление...23

 • Предполагаеми количества на продажбите...25

 • Изводза възвръщаемостта на инвестицията ..30

Бизнес план - Ресторант facebook image
Публикувано от: Петър Петров

Подобни материалиБизнес план - Ресторант 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.