Забравена парола?
Начало на реферати

Бизнес -план


Години

Печалба(лв.)

Разходи(лв.)

Рентабилност(%)

41476,50

93375,00

44,42

44886,50

92466,00

48,54

47386,50

92466,00

51,25

За периода

133749,50

278307,00

48,07


Анализът на получените резултати показва, че първата година печалбата от дейността е 41476,50лв. и формира рентабилност на производството 44,42%.

В годините чистата печалба нараства, като за третата година е 47386,50 лв. и формира 48,07% рентабилност.

Средно за три годишен период се формира рентабилност около 48,07%, показваща оптимални параметри за икономическа ефективност от отглеждането на Плевенска черноглава порода овце.

Сравнителният анализ на продажбите показва, че най-голям приход се формира от продажбата на мляко.

4.6.2.Срок за откупуване на инвестиции

Таблица13:Срок за откупуване на инвестиции

Година

Печалба(лв.)

Инвестиция(лв.)

Срок на откупуване(години)

41476,50

85000,00

2,05

44886,50

85000,00

1,89

47386,50

85000,00

1,79

Средно за периода

44583,16

85000,00

1,91


При средно три годишен период на използване на овцете-майки, срокът на откупуване на инвестицията е средно 1,91 год., което е добър показател.

4.6.3.Нетна настояща стойност на капитала

NPV= -85000,00+41476,50/(1+0,08)+44886,50/(1+0,08)2+47386,50/(1+0,08)3=

-85000,00+38404,16+38482,94+37616,93=29504,03лв.

NPV>0-настоящата стойност на приходите превишава стойността на разходите,това означава,че инвестиция е ефективна.

4.6.4.Индекс на доходност(PI) и нетна доходност(NPI)

Стойността на NPI показва стойността и знака на NPV на 1 лев първоначална инвестиция.

PI=(41476,50+44886,50+47386,50)/85 000=1.57

NPI=PI-1=0.57

PI>1.0 или NPI>0,което е добър показател

5.Продуктова стратегия.

Бизнес -план facebook image
Публикувано от: Петър Енчев

Подобни материалиБизнес -план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.