Начало на реферати

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие


(сем. Syngnathidae), морската лисица - Raja clavata (сем. Rajidae) и морската котка - Dasyatis pastinaca (сем, Dasyatidae).

В Акваториалния Черноморски биогеографски район са установени общо около 125 вида риби, представители на различни семейства като сем. есетрови (Acipenseridae), сред които е считаната за изчезнала немска есетра - Acipenser sturio, представители на сем. селдови (Glupeidae), като редкия резовски карагьоз -Alosa caspia bulgarica, зарган-Belone belone (сем. Belonњdae), видове от сем. трескови (Gadidae), като морски налим -Gaidropsarus mediterr‘neas, мерлуза - Merluccius merluccius mediterraneus и черноморски жщщ-Merlangius merlangus euxinus, видове от сем. бод-ливки (Gasterosteidae) като деветиглата бодливка - Pungitius platygaster и трииглата бодливка - Gasterosteus aculeatus, атериновите риби, като голяма атерина - Atherina hepsetus и по-рядко срещаната атерина (помюш) -Atherina boyeri (сем. Atherinidae), както и морската щука - Sphyraena sphyraena (сем. Sphyraenidae).

Някои видове риби в района обитават придънния воден слой и тяхната принадлежност кьм нектона е твърде условна. Такива са видовете от сем. малки прилепала (Gobiesocidae), срещащи се обикновено около обраства-нията на черната мида, някои представители на сем. попчета (Gobiidae), зе-ленушките (сем. Labridae), морските кучки (сем. Blennidae), морският дра-кон - Trachimts draco (сем. Trachinidae), звездоброецът - Uranoscopia scaber (сем. Uranoscopidae), морската лястовица - Trigla lucerna (сем. Triglidae) и др.

Консервационната природозашита в този биогеографски район се осъществява чрез резервата Калиакра", който е единствената защитена акватория в българската част на Черно море от Тауклиман до нос Калиакра.


Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие facebook image
Публикувано от: Мила Миленова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.