Начало на реферати

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие


Мекотелите (тип - Mollusca) са сред най-добре представените фаунис-тични групи в зообентоса на района с 43 вида охлюви и 46 вида миди. Характерни молюски за нашето крайбрежие са ржтът-Rapana thomasiana, хштта-Hinia reticulata, голямата черна мщи-Myttilus galloprovincialis, малката черна мида - Mytillaster lineatus, черноморският гребен - Pect™n ponticus и стридата - Ostrea edulis. Ширико разпространени са мъховите животни (тип - Ectoprocta, Bryozoa), от които в района са установени 13 вида. От бодлокожите (тип - Echinodermatd) пред нашия бряг са известни 4 вида, а хордовите животни (тип - Chordata), са представени от 6 асщщии и ланцетника - Branchiostoma lanceolatum.

Бентосниге животни в зависимост от субстрата към койго са прикрепени са групирани в следните зооценози - литофили (прикрепени към скалистия грунт), псамофили (прикрепени към пясъчното дъно), пелофили (прикрепени към тинестото дъно) и фитофили (прикрепени към цистозира-ни и филофорни обраствания).

Нектонът е екологична група от свободно живеещи водни животни, способни чрез активни движения да преодоляват съществуващите течения в морето и вълните на повърхността. Към нектона на района спадат обитаващите го бозайници, повечето видове риби и някои безгръбначни представители. В нектона участват и морските костенурки, от които по нашето крайбрежие по един път (1898 г. при Созопол) са улавяни зелената костенурка - Chelonia mydas и костенурката карета - Caretta caretta (1947 г.).

От китоподобните бозайници (разред - Cetacea) тук са разпространени обикновеният делфин - Delphimis delphis, делфинът афала - Tursiops trun-catus и морската свиня (муткур) - Phocaena phocaena. Съществуват данни, че в края на XIX век в акваторията на Черно море от Атлантическия океан през Средиземно море са навлизали единични екземпляри от малкия ивичест кит - Balaenoptera acutorostrata. До 80-те години на миналия век в района на нос Калиакра, Маслен нос и местността Кастрич" край с. Ре-зово е обитавал тюлена монах - Monachus monachus (разред перконоги -Pinnipedia), считан за изчезнал вид.

Характерни представители на нектона от клас риби - Pisces са тези, които имат ясно изразена торпедовидна форма на тялото като паламуд -Sarda sarda, скумрия - Scomber scombriis, малък тунец - Euthynnus allet-teratus и no рядко срещаните тунец - Thunmts thunnus (сем. Скумриеви. Scombridae) и риба меч - Xiphias gladius (сем. Xiphiidae). Същата форма на тялото, макар по-често привързани към дънните водни слоеве имат черноморската бодлива акула - Squalus acanthias и малката бодлива акула - S. blainvillei (сем. Squalidae), която през последните няколко десетилетия не е засичана по нашето крайбрежие.

Независимо, че нямат торпедовидна форма на тялото към нектона като добри плувци се числят черноморският сафрид - Thrachurus mediterraneus ponticus, атлантическо-средиземноморският сафрид - Thrachurus thrachurus thrachurus (сем. Carangidae), леферът - Pomatomus saltatrix (сем. Pomatomidae), морският кефал -Mugli cephalus, платерината -Liza aurata и иларията - Liza saliens (сем. Mugilidae).

Независимо от малките си размери, към бързо подвижната част на нек-

тона се отнасят широко разпространените видове риби в района като черноморска хамсия - Engraulis encrasicholus ponticus (сем. Engraulidae) и селдовата трицона (цаца, копърка, шпрот) - Sprattus sprattus sulinus (сем. Glupeidae). Рядък специфичен генеративно морски, но трофичио сладководен представител на нектона е змиорката - Anguilla anguilla (сем. Angullidae), която осъществява движенията си чрез змиевидно извиване на тялото си. Други видове риби се придвижват чрез змиевидно извиване на перките си, сред които са обитателите на района - морско водно конче -Hippocampus ramulosus, пет вада морски игли от род Syngnathus, морското шило - Nerophis ophidian

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие facebook image
Публикувано от: Мила Миленова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.