Забравена парола?
Начало на реферати

Банкови гаранции


Практическа частВидове банкови гаранции, предлагани от някои банки


  • Алианц България- Всички видове банкови гаранции за осъществяване на международни операции

  • Алфа банка - клон София- Mитнически; за участие в търгове и конкурси; за добро изпълнение; за връщане на аванс (авансово плащане); за плащане; за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и др.

  • Банка ДСК- В лева и чуждестранна валута; митнически; за участие в търг; за връщане на аванс; за добро изпълнение; за изпълнение на парично задължение; за връщане на кредит.
    В зависимост от гарантираните задължения е възможно да се сключи договор за издаване на множество банкови гаранции. Определят се срок на действие на договора и общ лимит, до който банката поема ангажимент да издава гаранции. Приемат се всички допустими от законодателството обезпечения. Вземането по издадени от банката гаранции се обезпечава преимуществено със залог по ЗОЗ върху парични средства по депозитни и разплащателни сметки и/или ДЦК. Обезпеченията могат да бъдат собственост на кредитоискателя (наредителя) или на трети лица. Застраховат се в полза на банка ДCK. Договорите за застраховка се подновяват до окончателното издължаване на кредита.

  • Банка Хеброс- Митнически; за участие в търгове и конкурси; за добро изпълнение; за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП, гаранции за авансово плащане и др

  • Булбанк- Всички, предвидени от действащата нормативна уредба и установената банкова практика обезпечения: ипотека върху недвижими имоти; залог върху движими вещи и вземания, гаранция, поръчителство, авал, парични средства, други предвидени от закона обезпечения - поотделно и в комбинация.

  • Обединена българска банка- Основните видове банкови гаранции, подпомагащи международните операции на клиентите на банката: митнически; за плащане; за добро изпълнение, за участие в търг, за авансово плащане; за кредит.

Банкови гаранции facebook image
Публикувано от: Петко Тодоров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.