Забравена парола?
Начало на реферати

Атомно ядро – градивни частици


ВЪПРОС 1.

АТОМНО ЯДРО – ГРАДИВНИ ЧАСТИЦИ. ХИМИЧЕН ЕЛЕМЕНТ – ИЗОТОПИ И ИЗОБАРИ. РАДИОАКТИВНОСТ – ВИДОВЕ РАДИОАКТИВНО РАЗПАДАНЕ
1.Експериментални факти, които доказват сложния строеж на атома

Откриване на електроните

Откриване на радиоактивността

Откриване на атомното ядро-опит на Ръдърфорд.

2.АТОМНО ЯДРО-градивни частици:

-протони

-неутрони

-масово число

-пореден номер

3.ХИМИЧЕН ЕЛЕМЕНТ

4.ИЗОТОПИ: примери

-относителна атомна маса на химичен елемент

5.ИЗОБАРИ

6.РАДИОАКТИВНОСТ-откриване на явлението

Видове радиоактивно разпадане

-а-разпад

Б-разпад

Г-разпад

Естествена радиоактивност

Изкуствена радиоактивност


До края на XIX век учените смятат, че атомите са неделими и водородният атом е най-малката частица.

Някои открития показват, че атомите са сложни.

В края на XIX век английския физик Дж.Томсън, изучавайки преминаването на електричен ток с високо напрежение през разредени газове, открива частици, имащи един отрицателен заряд и маса 1/1836 от масата на водородния атом. Тези частици са наречени електрони.

През 1896г. френският учен Анри Бекерел открива, че някои минерали, съдържащи елемента уран, излъчват невидими лъчи, предизвикващи потъмняването на фотоплака. По-късно Мария и Пиер Кюри изучават това явление и установяват, че лъченето се дължи на самоволно разпадане на атомите на урана. Това явление е наречено естествена радиоактивност и по-късно е наблюдавано и при други атоми на химичнии елементи.

Естествената радиоактивност, както и някои други открития във физиката и химията променят съществуващите представи за атома като неделима частица. Решаващо значение в това отношение имат опитите на Ръдърфорд, който облъчва тънки метални пластинки с -частици (т.нар. хелиеви ядра). Ръдърфорд установява, че от насоченият тънък сноп -частици:

Атомно ядро – градивни частици facebook image
Публикувано от: Ангел Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.