Начало на реферати

Аржентина


Административно деление - 22 провинции


4. СТОПАНСТВО Аржентина е между най-богатите страни на континента. Има добре развита промишленост и селско стопанство, осигуряващо 80% от износа. Тя е сред първите пет страни в света по износ на пшеница, кожи, месо и вълна. Основни отрасли са текстилната, хранително-вкусовата (месодобив, винопроизвoдство), кожарско-обувната промишленост, а също така машиностроенето и добивът на нефт (20 млн.т).

- индустриално-аграрна страна, една от най-добре развитите в Латинска Америка.

  1. I сектор - Селско стопанство - задоволява вътрешните потребности и осигурява стоки за износ.

  • Животновъдство - едър рогат добитък и овце. По износ на кожи страната заема едно от първите места в света;

  • Главна зърнена култура - пшеница (14 млн. т), чай и др.

  1. II сектор - металургия, транспортно машиностроене, електротехника, нефтопреработка, химическа, хранително-вкусова - консервна, месопреработваща, винопроизводство, кожено-обувна, текстилна промишленост.

  2. III сектор

  • Транспорт - шосета - 260 хил. км, от които 64 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 34 хил. км. Главно морско пристанище - Буенос Айрес. Международните летища са 10;

  • Туризъм - годишно страната се посещава от над 3 млн. туристи. Най – посещавани са водопадите Игуасу, водопада Анхел, столицата Буенос Айрес, световно известният курорт Мар дел Плата и др.5. ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ И ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ

столица - Буенос Айрес (12 7450 хил. ж.). По-големи градове - Кордоба (1 250 хил. ж.), Росарио (1 000 хил. ж.), Ла Плата (630 хил. ж.), Мар дел Плата (600 хил. ж.), Санта (420 хил. ж.), Мендоса (160 хил. ж.), Сан Мигел де Тукуман (650 хил. ж.), Санта Фе.Аржентина facebook image
Публикувано от: Михаела

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.