Забравена парола?
Начало на реферати

Аритметични операции с двоични числа


Аритметични операции с двоични числа

Всички аритметични операции с двоични числа(+ - * /) се извършват така както се извършват с десетични числа.

Сумиране. Простите правила за двоично сумиране са представени на фиг. 1. а.

Фиг. 1. Двоично сумиране. а) правило, б) пример.


Двете първи правила са очевидни, третото показва, че 1+1= 10, тоест най голямото значение единица се пренася в следващия (стария) разряд. Четвъртото правило показва, че 1+1+1=11. В този случай първото и второто събираеми и запомненото в резултат на сумирането в предния разряд число са равни на 1. Резултатът от сумирането на трите единици е равен на 1 с пренос 1.

Сумирането на числата 00111/2 = 07/10 и 10011/2 = 19/10 е показано на фиг. 1.б. За по голяма ясност от дясно на сумирането на двоичните числа е показано и сумирането на техния еквивалент в десетична форма. Сумата на двете събираеми съгласно изложените правила на фиг. 1.5.1.а е равна на 11010/2 = 26/10.


Умножение. Правилата за двоично умножение са преведени на фиг.2.


Фиг.2.

Двете първи правила не изискват пояснение. В следващите две множителят се равнява на 1. Резултатът тук е равен на множимото. Ако множимото е 0 резултатът е 0, а ако множимото е равно на 1, то и резултатът е равен на 1. Спазвайки тези правила да изпълним действието умножение над двоичните числа 1101/2 и 0101/2. Както и при умножението на десетични числа , множимото отначало се умножава на първото (най младшия разряд) на множителя, след това на числото от следващия разряд, като произведението им се записва по произведението на предното умножение, но изместено с един разряд наляво и т.н.

Фиг.3

От фиг.3. се вижда, че ако бита на множителя е равен на 1 множимото се копира, ако е равен на 0 частното произведение е равно на 0. В нашия пример първия и третия бит на множителя са равни на1 и съответно първото и третото частно произведения са равни на множимото, но третото частно произведение, съответстващо на третия бит на множителя е преместен на три бита вляво. Вторият и четвъртият битове на множителя са равни на 0 и второто и четвърто частни произведения са равни на 0000 но съответно

Аритметични операции с двоични числа facebook image
Публикувано от: Tsvetoslava Miteva Tsvyatkova

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.