Начало на реферати

Арийци ли са българите
ONGL (кимр.) укрепено място

КАМПСИ учител
КАМПА школа на друидите

ЯНКУЛ планетата Юпитер; Господарят на небесните светила
ЯНГУ (кимр.) главен, голям

Не само езикът, но и други страни от нашата народностна самоличност могат да бъдат обяснени с кимерийско-иранския произход на българския народ. По пътя на сравненията ние изяснихме не само произхода, но и свещения смисъл на българските народни празници и свързаните с тях обичаи. Основно българските празници са кимерийски по произход, тъй-като повечето от тях имат общо съдържание с келтските празници. Такива са Коледа-Юл, Атанасовден-Имболк, Гергьовден-Белтаин и Илинден-Лугназад. Други обаче определено са от ирански произход. Така Мъжката задушница, отбелязвана на Архангеловден (21-ви ноември) съответствува на келтския празник Самаин, но по своя смисъл е най-близка до иранския празник Хамаспатмедия Угощение в чест на душите на праведните. А зрелищните огнени игри, свързани с подвижния християнски празник Сирни Заговезни, са проявление на най-значимия ирански празник Арийската Нова година (Ноуруз), чествувана в деня на пролетното равноденствие (21-ви март). Вечерта срещу празника се запалват големи огньове, които се прескачат за здраве. А също така се палят факли от сцепени дървени пръти, натъпкани със слама, и се въртят в кръг. Така се пресъздава Свещената Арийска Свастика огънят в движение, символът на Слънцето и Космическия ред.(24) С нея се приветствува победата на Слънцето над мрака и злите сили през настъпващия Ноуруз, което значи Нов Ден. Описаните огнени игри са традиционни за България, Кюрдистан и Иран. Не бива обаче да забравяме, че много от свързаните с българските празници обичаи са наследство от траките, които също са древен и културен арийски народ.
Несъмнено обединението на БОЛГИ и АРИИ е станало в Бактрия. На запад от Бактрия се намира свещената арийска земя Ариана Вайджо. Тя е възпяна от Заратустра в свещените химни Гата, записани в Зент-Авеста. Днес се приема, че АРИАНА е древната държава на АРИИТЕ, тъй-като АРИЙ е древното народностно име на персите и индоариите (бхарата), записано в Авестата и Ведите. Сред народите, участвували в похода на персийския цар Кир срещу Елада, Херодот споменава и АРИИТЕ. Тяхното въоръжение е било сходно с това на бактрите.(25)
Но АРИЙ е не само народностно име. Преди всичко то е нарицателно за благороден и възвишен човек, за АРИЕЦА като Раса на Духа.
АР значи Човек, Мъж, Херой. АР е орелът и символът на Слънцето, наричано от египтяните РА.(26)
В индоевропейските езици РА означава също и Бог това е видно в името на Българския Бог ТАНГ-РА, също и на ведическите богове МИТ-РА и ИНД-РА.
Образуването на БОЛГ-АРИЙСКИЯ народ изглежда не е станало изведнъж. В
Арийци ли са българите facebook image
Публикувано от: Светлана Радулова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.