Начало на реферати

АНТРОПОГЕНЕЗА
Вид

Период

Ardipithicus ramidus

преди 5 - 4 милиона години

Australopithecus anamensis

преди 4.2 - 3.9 милиона години

Australopithecus afarensis

преди 4 - 2.7 милиона години

Australopithecus africanus

преди 3 - 2 милиона години

Australopithecus robustus

преди 2.2 - 1.6 милиона години

Homo habilis

преди 2.2 - 1.6 милиона години

Homo erectus

преди 2.0 - 0.4 милиона години

Homo sapiens archaic

преди 400 - 200 хиляди години

Homo sapiens neandertalensis

преди 200 - 30 хиляди години

Homo sapiens sapiens

преди 200 хиляди години до днесПо своите биологични особености човекът се нарежда на определено място в систематиката на животните. В анатомично отношение той има общи белези с гръбначните животни. Единственото възможно обяснение на този факт е родството на човека с гръбначните животни. Човекът е бозайник и има всички съществени белези на този клас космена покривка, живо раждане, млечни жлези и др.

В систематиката на животните човекът е:

Тип хордови; Подтип гръначни; Клас бозайници; Разред Примати; Подразред Висши маймуни; Надсемейство Човекоподобни; Семейство Хоминиди; Вид Хомо сапиенс.

Днес съществуват множество аргументи за естествения произход на човека. Анатомични доказателства са естествената прилика в анатомичните белези и в телесните функции между човека и животните. Човека се отнася към гръбначните и е в родствени връзки с риби, земноводни и влечуги. Анатомични доказателства за това са: удълженото двустранно симетрично тяло с ясно различаващи се части прилика с безгръбначни животни, костен скелет и слухов апарат с риби. Петпръстен накрайник, дишане с бели дробове, яйце с амнионова обвивка с влечуги и земноводни. Удължени крайници, диференцирани зъби, окосмяване, млечни жлези с примитивни бозайници. Плацента и живо раждане с ранни плацентни бозайници.

Доказателства за родството на човека с животните са рудиментарните органи, които в животните са добре развити и изпълняват определени функции. Такива са: апендикс, опашни прешлени, мигателна ципа на окото и други. Атавизмите като белег не са характерни за човека, а за неговите прадеди. Такива са: шийните фистули, отвор между камерите на сърцето, мъдреците и други. Човекът и животните имат общ план в устройството и множество хомологни органи костите, скелета, мускулите, вътрешните органи при човека, маймуната, прилепа и тюлена. Сравнителната анатомия доказва неопровержимо родството на човека и гръбначните животни и техния общ произход.

Сравнителната ембриология също предоставя доказателства за филогенетичните връзки на човека и гръбначните животни. Зародишът преминава от едноклетъчен стадий /зигота/ в многоклетъчен /бластула, гаструла/, в които се диференцират еднакви зародишни слоеве и при човека, и при другите гръбначни животни.

В различните етапи от развитието на човешкия зародиш се наблюдават приликите с риби тяло с опашна част, сърце с предсърдие и камера; със земноводните плавателна ципа между пръстите; с влечугите непълна преграда между камерите на сърцето и др. Особено голяма е приликата между човека и човекоподобните маймуни външен вид, черти на лицето, масата и височината на тялото, броят на кръстните прешлени и ребрата, броя и вида на зъбите, липсата на опашка, плоските нокти и други доказват анатомичното и морфологичното сходство.

Физиологичните процеси хранене, дишане, отделяне, дразнимост също са сходни. Биохимичните особености на кръвта са също близки кръвните им групи са А, В, АВ и 0. Стареенето при маймуните

АНТРОПОГЕНЕЗА facebook image
Публикувано от: Мила Миленова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.