Забравена парола?
Начало на реферати

Антропогенеза
Както всички живи същества, човекът представлява краен етап на дълги преобразувания или, по-точно казано, на еволюция. Днес никой не смята че такава съвършена машина, като човека, може да се оформи изведнъж. Днешния разумен човек, който населява цялата планета, се е появел от друго, слабо еволюиралосъщество. Ако се „погледне” в миналото, може да се установи как постепенно нашите прадеди, които са били по-малко еволюирали, са стигнали до първия предшественик на човека, чието развитие е продъжило е продължило до появяването на съвременния човек. Ако се направи кратък преглед на историята на живота, ще се стигне до началото на приматите, после до бозайниците, земноводните, сложните групи от клетки и накрая до първата жива клетка, появила се във водата.

Когато се говори за произхода на човека, често се казва, че той проузлиза от маймуните. Тази мисъл предизвиква понякога недоразумения, защото не е точна. Човекът не е произлязъл от висшите примати – днешните човекоподобни маймуни (шимпанзе, горила, орангутан, гибон). Сигурно е, че в човешката еволюционна линия фигурират животни, които, ако съществуваха днес, щяха да бъдат включени таксономично към маймуните.

  1. Предшественици на човека – Praehominidae (прачовеци). За този стадий може да се съди по австралопотеците. Австрало питеците са живели в Южна Африка през средния и долния плейстоцен – от преди 9млн.до 750хил.години, като за сега най-ранните останки от тях са от приди 5млн.години. Имало е няколко вида австралопитеци, които са се различавали по големина на тялото, по устройство на зъбите, по разпространение и главно по начин на хранене – едни са били растителноядни, а други месоядни. От първата група не се е развила човешка линия и представителите й са загинали, унищожени от по-висшата форма – питекантропите. Месоядните австралопитеци са приемали с храната повечебелтъци и аминокиселини. Мозъкът им се е развил в по-голяма степен, от колкото при ратителноядните австралопитеци. Затова един вид от месоядните австралопитеци е дал началото на човешката линия. Те са били едри примати – с височина 120-150см, маса 25-50кг и маса на мозъка около 550г. Въпреки че по външни белези са били много близко до първите хора, по отношение на развитието на мозъка австралопитеците са били на ниско равнище. Сега се приема, че човешкият мозък трябва да има дадена степен на развитие и маса около 800г, която се смята за граница между животните и човека. Австралопитеците са имали изправен вървеж. Живели са в пещери или на открито, напада ли са и са се защитавали с готови оръдия на труда. Възможно е да са използували и огъня. В еволюционно отношение са били по-близки до човека, отколкото до животните, но още не са били човеци.

Антропогенеза facebook image
Публикувано от: Emil Yadkov

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.