Забравена парола?
Начало на реферати

Антична философия


Антична философия


Основните идеи в развитието на античната философия заемат важно място в развитието на философската мисъл. Постиженията на древногръцките мислители представляват цяла епоха. Идеите са най-плодоносните. Античната философия е историческа реалност, очертаваща основните направления във философската мисъл. Тя е богат спектър от теории и идеи, засягащи богат спектър от познанието. Античната философска мисъл обхваща няколко периода.

1 период VII - VI в.пр.Хр. - развива се в Мала Азия и в Италия, на исток в Йония (област в Мала Азия) - два центъра на философската мисъл - Милет(Талес), Анаксим(Анаксиман), в Ерес(Хераклит) - VI - V в.пр.Хр.; на запад Велика Гърция (Южна Италия и о.Сицилия).

Основни школи - Питагорската(VI в.пр.Хр) и Елейската (Ксенофан, Парменид и Зенон)


2 период V - IV в.пр.Хр.


Мала Азия Атина Южна Италия


Синтезна

Йонийска

Италианска

(философия)

Основни школи - натуралистическо Емпирокъл

Анаксагор

Демокрит


Антична философия facebook image
Публикувано от: Румяна Тодорова


Локални и глобални свойства на непрекъснатите ф-ии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.