Забравена парола?
Начало на реферати

Анатомо-физиологични особености на кръвта и кръвотворните органи.


34.Анатомо-физиологични особености на кръвта и кръвотворните органи. Методи на изследване.

Хемопоезата преминава през 3 стадия-мезобластен,хепатален и миелоиден.Хемопоезата започва през 2г.с. екстраембрионално в жълтъчното мехурче(мезобластен стадий).След първия месец кръвотворенето продължава интраембрионално и е локализирана предимно в черния дроб,а впоследствие е в слезката,лимфните възли,белия дроб,кожата и др.(хепатолиенален стадий).След ml 4 започва хемопоезата и в костния мозък(миелоиден стадий).Оттук нататък хемопоезата в костния мозък се засилва,а в черния дроб и в слезката намалява.След 9 лунарен месец кръвотворенето се преустановява в черния дроб и в слезката и до края на живота се осъществява само в костния мозък.При новородените се реализира и в плоските,и в дългите кости.В ранна детска възраст започва превръщането на червения костен мозък в жълт от диафизите на дългите кости.Към времето на пубертета хемопоезата остава само в плоските и кубичните кости-както е при възрастните.

Количеството на кръвта у новороденото и кърмачетое около 90ml/kg телесна маса,а у възрастния-между 75 и 80 ml/kg(тоест при човек с телесна маса 60килограма,количеството на кръвта е 4800ml)

Хематокритът на новороденото е висок,след което спада и към пубертета отново се покачва.

Съставът на формените елементи в периферната кръв претърпява значителни промени.

Поради вътреутробната хипоксия,в която изпада плода при преминаването си през родилния канал,веднага след ражданетоима повишено съдържание на Hb.От второто денонощие започва интензивна хемолиза,оттам намалява и съдържанието на Hb и Er.Продължителността на живота на Er е 100-120 дни.

Значителни промени се наблюдават и в бялата кръвна картина.В 1те дни след раждането се увеличава броят и на Leu,което също се обяснява с родилния процес.Към 5 ден намаляват и чак след пубертета стават както при възрастните.

Броя на тромбоцитите е еднакъв.

90% от съдържанието наплазмата е вода.другите съставкисапротеини,електролити,аминокиселини,глюкоза,хормони,ензими и отпадни продукти от метаболизма на клетките.Плазмените протеини са албумини,глобулини и фибриноген като най-малко е последния.

Албумините поддържат онкотичното налягане.Те са носители на биологично активни вещества като хормони,ензими,микроелементи.Гамаглобулините са антитела.

Плазмените електролити са органични вещества,които,разтворени във вода,дисоциират до йони:катиони и аниони.

В плазмата се сдъдържат и хранителни субстанции:глюкоза,аминокиселини и липиди.С плазмата се транспортират и отпадни продукти отметаболизма.

Кръвта е вътрешна среда на организма и изпълнява жизненоважни функции:

  1. Пренася вдишания от белите дробове кислород до клетките,поема образувания при окислението въглероден диоксид и го отнася до белите дробове,които го изхвърлят при издишването.

  2. Доставя резорбираните в храносмилателния тракт хранителни вещества до клетката.При излишък някои от тях се складират като резерв.

  3. участва в поддържането на КАС.CO2 в кръвта е един от регулаторите на pH.

  4. транспортира отпадните продукти от клетъчния метаболизъм до бъбреците,белите дробове,черния дроб,потните жлези за да бъдат елиминирани от организма.

  5. участва в регулацията на телесните течности

  6. подпомага поддържането на телесната температура.Свиването на съдовете и намаляването на кожната васкуларизация намалява топлоотдаването и повишава телесната температура и обратното.

  7. осигурява защитата на организма от патогенни микроорганизми

  8. тромбоцитите и различните фактори на кръвосъсирването участват в процеса на хемостаза.У новороденото вит.К зависимите фактори са с понижена активност,оттам и се увеличава и времето на кървене при кръвоизливи.Тези фактори са 2,7,9,10.

Децата и кърмачтата са неустойчиви към външни и вътрешни вредни влияния.Затова при тях са по чести анемиите и други кръвнни заболявания

Анатомо-физиологични особености на кръвта и кръвотворните органи. facebook image
Публикувано от: Данаил Атанасов

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.